Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Pacjenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego – Polacy i obcokrajowcy

Przyjęci w trybie pilnym:


Pacjenci tacy, w dniu wypisu ze szpitala pokrywają koszty świadczeń z własnych środków na podstawie faktury za leczenie wystawionej zgodnie z obowiązującymi w SCCS cennikami.


Przyjęci w trybie planowym:


W przypadku planowego leczenia pacjent po ustaleniu z lekarzem planowanego przebiegu leczenia – czasu pobytu, rodzajów wykonanych badań, oddziału leczącego, jest zobowiązany do wpłacenia w kasie SCCS 70% wysokości wstępnej kalkulacji kosztów leczenia jeszcze przed przyjęciem do szpitala.


Pacjent nie posiadający dokumentów uprawniających do leczenia bezpłatnego zobowiązany jest do przedłożenia w chwili przyjęcia do szpitala oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1.


Pacjent zgłaszając się do SCCS, bez względu na tryb przyjęcia, powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)