Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Dokumenty niezbędne przy rejestracji

Podczas przyjęcia do poradni specjalistycznej SCCS pacjent winien okazać:

 • wymagane jest skierowanie do Poradni Kardiochirurgicznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego: lekarz POZ lub inny specjalista
 • aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (np. karta ubezpieczenia zdrowotnego - dotyczy pacjentów z woj. Śląskiego; druk ZUS RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, ostatni odcinek renty lub emerytury, ostatnia wpłata do ZUS – dot. osób prowadzących działalność gospodarczą,)
 • dowód osobisty z numerem PESEL /dot. pacjentów dorosłych/
 • NIP pracodawcy (w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy) /dot. Pacjentów dorosłych/
 • wszystkie posiadane karty wypisowe z przebytych hospitalizacji (jeśli dotyczy)
 • wyniki badań i konsultacji przeprowadzonych przez innych specjalistów np. neurologa, pulmonologa, diabetologa;
 • pełna lista aktualnie przyjmowanych leków; (jeśli dotyczy).
 • zapis z wykonanej koronarografii, otrzymanej na płycie CD na oddziale kardiologii, w którym była ona wykonana (jeśli dotyczy).