Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

wiodące tematy badawcze

  • Zastosowanie nowych technik cewnikowania interwencyjnego we wrodzonych wadach serca"
  • Nieoperacyjne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej za pomocą impalntów Amplatzer Septal Occluder
  • Nieoperacyjne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej za pomocą impalntów CardioSeal/Starflex"
  • Nieoperacyjne zamykanie pozawałowych ubytków przegrody międzykomorowej za pomocą implantu Amplatz’a
  • Losy dzieci z TGA operowanych w okresie noworodkowym metodą Jatene
  • Ocena przydatności badania zmienności rytmu serca u pacjentów z niedomykalnością zastawki aorty
  • Przydatność 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, próby wysiłkowej i echokardiograficznego testu z Dobutaminą do oceny wyników leczenia koarktacji u dzieci
  • Ubytek międzyprzedsionkowy - porównanie wyników leczenia kardiochiurugicznego i interwencyjnego 
  • Koarktacja aorty - diagnostyka, leczenie, przydatność próby dobutaminowej