Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Informacje dla pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych

Warunki wykonywania badania rezonansu magnetycznego (MRI) u pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym oraz przezcewnikowym implantacjom zastawki aortalnej/płucnej, u których zastosowano protezy zastawek serca, pierścienie do annuloplastyki zastawek, stalowe nici, klipsy tytanowe.

Dane uzyskano bezpośrednio od producentów. Zebrane dane mają charakter wyłącznie informacyjny, o możliwości wykonania badania MRI u danego pacjenta decyduje w każdym przypadku personel pracowni wykonujący badanie. Pod uwagę należy wziąć m.in.: wielkość natężenia pola, amplitudę i szybkość narastania gradientów, rodzaj badanej okolicy i typ protokołu badania.


Dodatkowe informacje:


www.mrisafety.com


Warunki wykonania badania MRI u pacjenta, u którego zastosowana/zastosowany została/został:

 • Zastawka mechaniczna On-X™ firmy CryoLife
  • Dopuszczalne pole magnetyczne 3 Tesle lub mniejsze
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka mechaniczna St. Jude Medical™
  • Dopuszczalne pole magnetyczne do 3 Tesli
  • Gradient przestrzenny do 5.25 T/m
  • Maksymalny specyficzny wskaźnik absorbcji uśredniony dla całego ciała wynoszący 2,0 W/kg dla 15 minut skanowania
  • Jakość obrazu rezonansu magnetycznego może być gorsza jeśli oglądany obszar pokrywa się dokładnie lub w znacznym stopniu z obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zastawki.
  rozwiń Zwiń
 • Pierścień do annuloplastyki Medtronic Duran
  • Dopuszczalne pole magnetyczne ≤3,0 Tesli
  • Pole magnetyczne o gradiencie przestrzennym indukcji ≤3,9 T/m
  • Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała odczytana z wyświetlacza urządzenia może wynieść 1,1 W/kg dla skanowania ≤20min.
  rozwiń Zwiń
 • Pierścień do annuloplastyki Carpentier-Edwards Physio
  • Statyczne pole magnetyczne o indukcji magnetycznej ≤3,0 Tesli
  • Maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego równy 7.2 T/m lub mniej
  • Maksymalny, raportowany przez system MR, współczynnik absorpcji właściwej dla całego ciała wyniesie 3 W/kg przez 15 minut obrazowania (tzn. na sekwencję impulsów)
  rozwiń Zwiń
 • Nierdzewny drut stalowy (do zamknięcia mostka)
  • Zastosowanie nici ze stali nierdzewnej mogą zniekształcać obrazy uzyskiwane w technice NMR
  • Istnieje również minimalne ryzyko ruchu nici stalowych w czasie badania przy użyciu sprzętu do NMR.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka biologiczna Medtronic Hancock® II
  • Stałe pole magnetyczne o indukcji ≤3,0 tesli
  • Pole magnetyczne o gradiencie przestrzennym indukcji ≤3,9 T/m
  • Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała odczytana z wyświetlacza urządzenia może wynieść 1,1 W/kg dla skanowania przez czas ≤20min.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka biologiczna Biocor™/Epic™/Epic™Supra
  • Statyczne pole magnetyczne do 3 Tesli
  • Gradient przestrzenny do 5.25 T/m
  • Maksymalny specyficzny wskaźnik absorpcji uśredniony dla całego ciała wynoszący 2,0 W/kg dla 15 minut skanowania.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawki biologiczne stentowe Perimount (2900, 6900), Perimount Magna (3000) oraz pierścienie Classic (4400, 4500), Physio (4450), GeoForm (4200), EtLogix (4100) nie stanowią zagrożenia u chorych poddawanych badaniom z wykorzystaniem pola magnetyczne
  • w statycznym polu 1,5; 3,0 oraz 8,0 Tesla nie stwierdzono aby komponenty użyte do ich budowy wykazywały więcej niż śladowe właściwości ferromagnetyczne.
  • Wszystkie badane produkty uznano za bezpieczne w statycznym polu magnetycznym do natężenia 8 Tesla włącznie.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka biologiczna Perimount Magna Ease (3300, 7300) oraz zastawka przezskórna Edwards Sapien
  • w statycznym polu 3,0 Tesla nie stwierdzono aby komponenty użyte do ich budowy wykazywały więcej niż śladowe właściwości ferromagnetyczne i nie stanowią zagrożenia u chorych poddawanych badaniom z wykorzystaniem pola magnetycznego do natężenia 3 Tesla włącznie
  rozwiń Zwiń
 • Przezcewnikowa biologiczna zastawka pnia płucnego Melody™
  • Stałe pole magnetyczne o indukcji ≤3,0 tesli
  • Pole magnetyczne o gradiencie przestrzennym indukcji ≤3,9 T/m
  • Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała odczytana z wyświetlacza urządzenia może wynieść 1,1 W/kg dla skanowania przez czas ≤20 minut
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka biologiczna Corevalve
  • Statyczne pole magnetyczne o indukcji ≤3 Tesli;
  • Pole o gradiencie przestrzennym o indukcji ≤15 T/m;
  • Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała może wynieść 2,0 W/kg dla skanowania przez 15 minut;
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka biologiczna Perceval S
  • Statyczne pole magnetyczne o natężeniu ≤3 tesli
  • Pole magnetyczne o maksymalnym gradiencie przestrzennym <7.2 T/m;
  • W testach nieklinicznych wzrost temperatury urządzenia wynosił 1,6°C podczas 15.minutowego badania w polu o natężeniu 3 tesli
  rozwiń Zwiń
 • Klipsy naczyniowe tytanowe, Grena LTD
  • nie generują żadnego klinicznie istotnego dla pacjenta ryzyka podczas badania w rezonansie magnetycznym o natę-żeniu pola ≤3 tesli.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka aortalna INSPIRIS RESILIA
  • statyczne pole magnetyczne o natężeniu wyłącznie 1,5 lub 3 tesli;
  • maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego: 3000 Gs/cm (30 T/m) lub mniej;
  • maksymalny raportowany w systemie MR, uśredniony dla całego ciała współczynnik absorpcji swoistej (SAR) na poziomie 2,0 W/kg w normalnym trybie działania.
  rozwiń Zwiń