Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Działalność

Pracownia Mikrobiologii rozpoczęła swoją działalność w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (wówczas Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii) 8 czerwca 1988 r. w budynku przy ul. Szpitalnej 17.

21 czerwca 2011 r., czyli dokładnie po 23 latach działalności, Pracownia została przeniesiona do nowych pomieszczeń SCCS przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9.


Pracownia wykonuje badania mikrobiologiczne krwi i innych płynów ustrojowych, fragmentów tkanek, kału, materiałów pochodzących z dróg oddechowych, dróg moczowo-płciowych, zmian skórnych, ran pooperacyjnych i innych. W zależności od rodzaju materiału badania prowadzone są w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów i wirusów. Diagnostyka prowadzona jest zarówno metodami manualnymi, jak i z zastosowaniem metod automatycznych przy użyciu nowoczesnej aparatury.


Każdego roku pracownia bierze udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO przeprowadzanym przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, uzyskując dobre wyniki i świadectwa wiarygodności oraz okresowo w kontroli międzynarodowej NEQAS.


Dzięki znacznie lepszym warunkom lokalowym w nowo wybudowanym budynku pojawiły się duże możliwości rozwoju Pracowni, co stało się konieczne ze względu na kolejne wyzwania podejmowane przez szpital.


Obecny zakres badań:

 

 1. Hodowla i identyfikacja bakterii tlenowych:
 • pałeczek Gram-ujemnych Enterobacterales
 • pałeczek Gram-ujemnych niefermentujących
 • pałeczek z rodzaju Haemophilus
 • bakterii z rodzaju Neisseria i Moraxella
 • gronkowców
 • paciorkowców
 • enterokoków
 • innych bakterii Gram-dodatnich
   
 1. Oznaczenie mechanizmów oporności oraz wrażliwości na leki przeciwdrobnoustrojowe wyizolowanych szczepów bakteryjnych metodą dyfuzyjno-krążkową, poprzez określanie MIC przy użyciu E-testów oraz z zastosowaniem metod automatycznych.
   
 2. Hodowla i identyfikacja do gatunku bakterii beztlenowych.
   
 3. Hodowla i różnicowanie do gatunku grzybów drożdżopodobnych.
   
 4. Określenie wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze z zastosowaniem metod mikrorozcieńczeniowych.
 1. Oznaczanie w moczu:
 • antygenów Legionella pneumophila
 • antygenów Streptococcus pneumoniae
 1. Oznaczanie dehydrogenazy glutaminowej i toksyn A/B Clostridium difficile bezpośrednio w kale.
   
 2. Oznaczanie antystreptolizyny O (ASO).
   
 3. Wykrywanie reagin kiłowych testem RPR.
   
 4. Wykrywanie wirusów jelitowych z próbek kału.
   
 5. Identyfikacja z wymazu z nosogardła metodą PCR (równoczesnie w jednym teście):

- wirusów:

 • Adenowirus
 • Koronawirus 229E
 • Koronawirus HKU1
 • Koronawirus OC43
 • Koronawirus NL63
 • Koronawirus bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS-CoV)
 • Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2)
 • Ludzki Metapneumowirus
 • Ludzki rinowirus/enterowirus
 • Wirus grypy typu A
 • Wirus grypy typu A/H1
 • Wirus grypy typu A/H1-2009
 • Wirus grypy typu A/H3
 • Wirus grypy typu B
 • Wirus paragrypy 1
 • Wirus paragrypy 2
 • Wirus paragrypy 3
 • Wirus paragrypy 4
 • Syncytialny wirus oddechowy (RSV)

-bakterii

 • Bordetella pertussis
 • Bordetella parapertussis
 • Chlamydia pneumoniae
 • Mycoplasma pneumoniae
 1. Identyfikacja z materiałów z dolnych dróg oddechowych metodą PCR (równocześnie w jednym teście)

- wirusów

 • Adenowirus
 • Koronawirus
 • Wirus grypy typu  A
 • Wirus grypy typu B
 • Wirus para grypy
 • Syncytialny wirus oddechowy (RSV)
 • Ludzki Metapneumowirus
 • Ludzki rinowirus/enterowi rus
 • Koronawirus bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS-CoV)
 •  

- bakterii

 • Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex
 • Enterobacter cloacae complex
 • Escherichia coli
 • Haemophilus influenzae
 • Klebsiella aerogenes
 • Klebsiella oxytoca
 • Klebsiella pneumoniae group
 • Moraxella catarrhalis
 • Proteus spp.
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Serratia marcescens
 • Staphylococcus aureus
 • Streptococcus agalactiae 
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes
 • Legionella pneumophila
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydia pneumoniae

- mechanizmów oporności bakterii:

 •  ESBL
  • CTX-M
 • Karbapenemazy
  • KPC 
  • NDM 
  • Oxa48
  • VIM 
  • IMP
 • Metycylinooporność Staphylococcus aureus
  • mecA/mecC

 

 

Pracownia ściśle współpracuje z Zespołem i Komitetem ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz uczestniczy w pracach Zespołu ds. Antybiotykoterapii.


Kierownik Pracowni prowadzi szkolenia personelu w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.