Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Działalność naukowo-dydaktyczna

 • prowadzenie badań naukowych dotyczących chorych po przeszczepie serca
 • prowadzenie badań naukowych dotyczących nowych technik
 • wykonywania zabiegów oraz wyników leczenia świeżego zawału serca
 • prowadzenie badań dotyczących skuteczności postępowania
 • we wstrząsie kardiogennym wikłającym świeży zawał serca
 • prowadzenie badań dotyczących skuteczności zabiegów koronaroplastyki:
  - w przewlekłej niewydolności tętnic wieńcowych
  - w ostrej niewydolności tętnic wieńcowych
 • prowadzenie badań dotyczących wyników i skuteczności
 • łączenia różnych technik inwazyjnych w świeżym zawale serca
 • prowadzenie badań dotyczących oceny procesu zapalnego mięśnia sercowego i skuteczności leczenia
 • prowadzenie badań porównawczych, oceniających skuteczność technik interwencyjnych i zabiegowych
 • szkolenie lekarzy z innych ośrodków np. Wrocław, Katowice-Ochojec, Poznań, Lublin, Warszawa, Elbląg, Olsztyn, Lubin, Rzeszów oraz lekarzy Ukrainy, Litwy, Słowacji