Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Działalność kliniczna

U pacjentów oddziałów zabiegowych prowadzimy ocenę przedoperacyjną stanu zdrowia z określeniem ryzyka znieczulenia; przygotowujemy chorych do wybranej metody znieczulenia z uwzględnieniem rodzaju zabiegu operacyjnego, schorzeń współistniejących i stosowanej farmakoterapii; przeprowadzamy znieczulenie wybraną metodą, najbardziej korzystną dla chorego; prowadzimy nadzór w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.

U pacjentów wszystkich oddziałów szpitala poddawanych zabiegom diagnostycznym i leczniczym, wymagającym anestezji, analgosedacji lub sedacji prowadzimy ocenę stanu zdrowia z określeniem ryzyka znieczulenia; przygotowujemy chorych do wybranej metody znieczulenia, analgosedacji lub sedacji z uwzględnieniem rodzaju zabiegu (diagnostycznego lub terapeutycznego), schorzeń współistniejących i stosowanej farmakoterapii; przeprowadzamy znieczulenie, analgosedację lub sedację wybraną metodą najbardziej korzystną dla chorego; prowadzimy nadzór w bezpośrednim okresie po przeprowadzonym zabiegu;


Nasza działalność kliniczna obejmuje również:

 • Czynności resuscytacyjne u pacjentów w stanie zagrożenia życia na terenie całego szpitala;
   
 • Ocenę stopnia zagrożenia życia i kwalifikację do leczenia na oddziale intensywnej terapii;
   
 • Konsultacje specjalistyczne u ciężko chorych na innych oddziałach szpitala oraz w zakresie zwalczania bólu ostrego;
   
 • Znieczulenia ambulatoryjne, krótkie znieczulenia do badań diagnostycznych lub terapii;
   
 • Doraźne interwencje u chorych hospitalizowanych w szpitalu, prowadzone w ramach interdyscyplinarnej współpracy lekarskiej m.in.: wykonywanie badań gazometrycznych i interpretacja ich wyników, ocena wydolności oddechowej i przyrządowe udrażnianie górnych dróg oddechowych, konsultacje i udział w doraźnych konsyliach interdyscyplinarnych, udział w terapii ostrych stanów zagrożenia życia, występujących u wszystkich chorych na terenie szpitala, zakładanie wkłuć do dużych naczyń żylnych;
   
 • Intensywną diagnostykę i terapię chorych hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Oddziałach Intensywnej Terapii Kardiologicznej.