Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

O nas

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest wiodącym w Polsce, nowoczesnym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem kliniczno-naukowo-szkoleniowym, realizującym zadania w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego dla dorosłych i dzieci, badań klinicznych podstawowych i wdrożeniowych oraz przed- i podyplomowego szkolenia studentów i lekarzy.

Uśmiechnięta pielęgniarka mierzy ciśnienie pacjentowi

Od początków istnienia jesteśmy bardzo ściśle związani ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w zakresie szkolenia zawodowego studentów medycyny, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa oraz szkolenia podyplomowego dla specjalizujących się lekarzy.


Z uwagi na znaczący i liczący się zarówno w kraju, jak i zagranicą potencjał naukowy, medyczny i dobrze zorganizowaną bazę kliniczną, nasz ośrodek odpowiada standardom obowiązującym w Europie Zachodniej. Realizując swoją misję, udzielamy świadczeń leczniczych nieodpłatnie pacjentom ubezpieczonym, zamieszkałym na terenie całego kraju oraz odpłatnie pacjentom zagranicznym i krajowym nie posiadającym ubezpieczenia.


Od sierpnia 1984 do kwietnia 2011 roku ośrodek nasz mieścił się w skromnym budynku (Pawilon A), który był systematycznie modernizowany, ale okazał się niewystarczający wobec zadań jakie mu powierzono i roli jaką pełni w regionie i kraju, będąc ośrodkiem referencyjnym. W maju 2011 roku, dzięki gromadzonym przez 14 lat środkom własnym, wsparciu środkami unijnymi pozyskanymi poprzez projekty i programy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia i Marszałka województwa śląskiego, otwarto nowy budynek - Pawilon B, w którym rozpoczęły swoją działalność potrzebne w województwie śląskim i w Polsce oddziały niewydolności serca, małoinwazyjnej kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej i endowaskularnej, z bardzo nowoczesnym blokiem operacyjnym posiadającym salę hybrydową oraz oddziałem kardiologii i angiologii z Zespołem Pracowni Hemodynamicznych i Elektrofizjologicznych. Stary barak, w którym mieścił się Zespół Przychodni Specjalistycznych został zastąpiony kompleksem nowoczesnych poradni zadaniowych, bardzo wygodnych, przystosowanych dla pacjentów ze schorzeniami serca, naczyń i płuc.


W roku 2012, z pozyskanych środków Unii Europejskiej uruchomiona została ważna dla chorych w kraju i regionie inwestycja związana z dalszą rozbudową Śląskiego Centrum o ogólnopolski ośrodek transplantacji płuc, w tym dla chorych z mukowiscydozą, oraz nowoczesne oddziały diagnostyki obrazowej w chorobach serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci, dzięki czemu po trzech latach, roku 2015, otworzyliśmy Pawilon C.


O utrzymującej się w kraju od ponad 30 lat wysokiej pozycji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu decyduje bardzo wiele czynników. Najważniejszymi z nich są ludzie - życzliwi i kompetentni, świetnie wyszkoleni w kraju i zagranicą lekarze oraz troskliwe pielęgniarki i cały personel medyczny i administracyjny, dla których pacjent jest zawsze najważniejszy. Szczególnym dobrem gwarantującym dalszy dynamiczny rozwój ośrodka jest stale rosnące grono ambitnych i zdolnych rezydentów. Dodatkową zaletą zabrzańskiego Centrum są komfortowe warunki, w których nasi chorzy dochodzą do zdrowia oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który w połączeniu z profesjonalną kadrą medyczną dają gwarancję bardzo skutecznego procesu diagnostyczno-leczniczego.


W Śląskim Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu działa 6 jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:

 • Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, a w jej ramach Oddział Kliniczny Kardiologii SUM oraz Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM
 • III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM
 • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM
 • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych SUM
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Przy każdej katedrze i oddziale klinicznym działają naukowe koła studenckie, które dodatkowo prowadzą działalność dydaktyczną obejmującą techniki wysokospecjalistyczne.


Śląskie Centrum Chorób Serca jest także jednostką prowadzącą działalność naukową oraz badawczo-rozwojową. Wynika to zarówno ze statutu jednostki, jak i bliskiej współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi w regionie, kraju i zagranicą. Badania prowadzone są w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii, diabetologii, ale i nauk podstawowych.

Jesteśmy członkiem Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) - ogólnopolskiej organizacji pracodawców zrzeszającej szpitale niezależnie od jej struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania. Jej głównym celem jest poprawa warunków działania szpitali. PFSz zrzesza ponad 280 szpitali a poprzez porozumienia z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla ponad 500 szpitali.

Link do strony internetowej Polskiej Federacji Szpitali