Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Zasady przyjęć

Konsultacje chorych w poradni odbywają się w dni robocze w godzinach 9:30-13.00

Pacjenci przyjmowani są w terminie ustalonym wcześniej w rejestracji poradni, przy czym czas oczekiwania na konsultację kardiochirurgiczną nie przekracza dwóch dni.
Chorzy wymagający pilnego przyjęcia konsultowani są w dniu zgłoszenia się do Poradni.

Dokumenty wymagane w dniu przyjęcia do poradni:

  • skierowanie do Poradni Kardiochirurgicznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego: lekarza POZ lub innego specjalistę
  • aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (np. karta ubezpieczenia zdrowotnego - dotyczy pacjentów z woj. Śląskiego; druk ZUS RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, ostatni odcinek renty lub emerytury, ostatnia wpłata do ZUS – dot. osób prowadzących działalność gospodarczą,)
  • dowód osobisty z numerem PESEL
  • NIP pracodawcy (w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy).
  • wszystkie posiadane karty wypisowe z przebytych hospitalizacji (jeśli dotyczy)
  • wyniki badań i konsultacji przeprowadzonych przez innych specjalistów np. neurologa, pulmonologa, diabetologa;
  • pełna lista aktualnie przyjmowanych leków;
  • zapis z wykonanej koronarografii, otrzymanej na płycie CD na oddziale kardiologii, w którym była ona wykonana (jeśli dotyczy).