Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zad.4 Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca

Liczba uczestników: 4 osoby

PROGRAM

 

Dzień 1:

17:00 – 17:15  Przywitanie i rozpoczęcie kursu      

Wstępny wykład mający na celu wprowadzenie do problematyki leczenia hybrydowego w chorobie wieńcowej z odniesieniami do dokonań historycznych na tle rozwoju współczesnej chirurgii wieńcowej i kardiologii interwencyjnej

 

17:15 – 18:00  Leczenie hybrydowe w chorobie wieńcowej – aktualny stan wiedzy, uzasadnienie wyboru tej metody leczenia w oparciu o wytyczne europejskie i amerykańskie oraz najnowsze publikacje    

Wykład prezentujący wskazania do leczenia hybrydowego, poziomy zaleceń ujęte w aktualnych wytycznych oraz zmiany jakie następują w tych wytycznych, a także sumaryczne ujęcie najnowszych badań, w szczególności randomizowanych pokazujących trend w jakim rozwijać się będzie hybrydowe leczenie choroby wieńcowej

 

Dzień 2:

8:00 – 08:45  Rola zespołu kardiologiczno-kardiochirurgicznego wraz z innymi specjalistami w kwalifikacji do leczenia hybrydowego oraz udział pacjenta w świadomym podejmowaniu decyzji o wyborze metody leczenia      

Wykład pokazujący proces decyzyjny zespołu doświadczonych kardiologów i kardiochirurgów przy ustalaniu kwalifikacji do leczenia hybrydowego – co decyduje o takim rodzaju wyboru, w szczególności u pacjentów wysokiego ryzyka. Położenie nacisku na relacje lekarza z pacjentem, które pozwalają pacjentowi dobrze zrozumieć zaproponowaną strategię oraz udzielić na nią świadomą zgodę i być częścią zespołu wybierającego konkretny sposób postępowania leczniczego

 

08:45 – 09:15  Aspekty techniczne małoinwazyjnego zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych (MIDCAB/ECAB) jako części procedury hybrydowej.

Wykład omawiający wymagania sprzętowe, posiadane umiejętności oraz możliwość i szkolenia w zakresie małoinwazyjnych zabiegów pomostowania tętnic wieńcowych a także możliwości ewentualnych komplikacji i powikłań w czasie i po zabiegu

 

9:15 – 10:00  Aspekty angioplastyki wieńcowej jako części procedury hybrydowej

Wykład omawiający sposób przeprowadzenia angioplastyki wieńcowej w sytuacji pacjenta poddanego rewaskularyzacji hybrydowej

 

10:00 – 12:00 Szkolenie na symulatorze endoskopowym (2 godziny)

W czasie tego treningu osoby biorące udział w kursie będą mogły zaznajomić się z odrębnością techniki chirurgicznej endoskopowej oraz opanować podstawowe elementy manipulacji narzędziami endoskopowymi pod kontrolą wizualizacji endoskopowej

 

12:00 – 13:00  Obiad

 

13:00 – 16:00  Udział w zabiegach operacyjnych małoinwazyjnego pomostowania tętnic wieńcowych

2 sale operacyjne (2 osoby/salę obserwujący lub uczestniczący w zabiegach)

 

16:00 – 16:30  Test 10 pytań sprawdzający wiedzę na temat roli leczenia hybrydowego choroby wieńcowej w odniesieniu do obowiązujących wytycznych

 

16:30 – 17:00  Podsumowanie i zakończenie kursu

 

Wykaz nabytych kompetencji:

Umiejętność kwalifikacji pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową do zabiegów hybrydowych

Umiejętność podejmowania decyzji terapeutycznych w ramach wielospecjalistycznego zespołu

Podstawowa umiejętność pracy narzędziami endoskopowymi pod kontrolą toru wizyjnego