Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Działalność

Pracownia Fizjoterapii funkcjonuje nieprzerwanie pod lipca 1985 r.; była wówczas jedną z nielicznych pracowni w kraju i pierwszą na Śląsku, które realizowały nowoczesny sposób prowadzenia chorych po interwencjach kardiologicznych i kardiochirurgicznych.

Fizjoterapia kardiologiczna jest niezbędnym elementem postępowania w chorobach układu krążenia. Właściwie zaplanowana i systematyczna może korzystnie wpływać na przebieg choroby, zmniejszać zachorowalność i śmiertelność u osób ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.


Fizjoterapia kardiologiczna jest działaniem kompleksowym, w którym w zależności od potrzeb chorego stosuje się różne metody działania. Ważne miejsce w procesie leczenia zajmują fizjoterapeuci, głównie jako specjaliści od leczniczego stosowania ćwiczeń fizycznych. W fizjoterapii wysiłek fizyczny traktowany jest jako lek wymagający precyzyjnego dawkowania w razie choroby i czynnik warunkujący zachowanie zdrowia. To właśnie ćwiczenia fizyczne w decydującym stopniu poprawiają sprawność funkcjonalną, jakość życia, zmniejszają postęp i ograniczają kolejne epizody choroby.

 

Zespół pracowni prowadzi odrębny dla każdego chorego program usprawniania kardiologicznego i kardiochirurgicznego różniący się czasem trwania, intensywnością i częstotliwością powtórzeń w ciągu dnia. Informacja o stanie klinicznym pacjenta oraz innych czynnikach zdrowotnych i sprawnościowych pozwala fizjoterapeutom na bezpieczne osiągnięcie optymalnej dla chorego możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Fizjoterapię kardiologiczną rozpoczyna się od indywidualnych spotkań z chorymi, wyjaśnia celowość i tryb postępowania usprawniającego oraz korzyści wynikające z uczestniczenia w programie.

 

Po uruchomieniu chory kardiologiczny i kardiochirurgiczny włączany jest do zajęć w grupie o tym samym stopniu tolerancji wysiłkowej. Ćwiczenia w grupach i treningi indywidualne na cykloergometrach odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt monitorujący pomiary tętna, ciśnienie tętniczego krwi i saturację.


Planowane i stosowane programy fizjoterapii kardiologicznej są zgodne z wytycznymi Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Zaleceniami dla Planowania i Stosowania Programów Rehabilitacji Kardiologicznej.

 

Uzupełnieniem postępowania usprawniającego są działania edukacyjne; porady i wskazówki udzielane przez zespół fizjoterapeutów choremu i/ lub rodzinie związane z wypisem ze szpitala i podejmowaniem czynności życia codziennego.

 

Prowadzimy szkolenia młodych adeptów zawodu w ramach praktyk wdrożeniowych i klinicznych dla studentów   Wydziałów Fizjoterapii, praktyki zawodowe dla pielęgniarek oraz staże dla osób przystępujących do specjalizacji z fizjoterapii.