Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Działalność diagnostyczno – lecznicza

Działalność diagnostyczna

 • diagnostyka wrodzonych wad serca
 • diagnostyka nabytych wad serca
 • grafia tętnic wieńcowych
 • grafia tętnic wieńcowych w świeżym zawale serca
 • grafia pomostów aortalno-wieńcowych
 • grafia tętnic nerkowych
 • grafia dużych naczyń
 • diagnostyka subtrakcyjna
 • biopsja mięśnia sercowego endomyokardialna
 • wewnątrznaczyniowa ultrasonografia
 • elektrofizjologiczna ocena zaburzeń rytmu
 • diagnostyka tętniaków rozwarstwiających aorty
 • diagnostyka zatorowości płucnej
 • brachyterapia tętnic obwodowych-nerkowych

Działalność lecznicza

 • zakładanie elektrod czasowych
 • wszczepianie sztucznych sytmulatorów serca
 • elektrofizjologiczna ocena skuteczności terapii
 • antyarytmicznej ablacja łącza p-k
 • inwazyjne leczenie świeżego zawału serca w ostrej fazie
 • fibrynoliza dowieńcowa
 • koronaroplastyka w świeżym zawale serca (rescue, primary PTCA)
 • koronaroplastyka w trybie planowym
 • koronaroplastyka w krążeniu pozaustrojowym
 • plastyka tętnic nerkowych (PTRA)
 • stenty
 • komisurotomia przezskórna zastawki mitralnej (PNC)
 • komisurotomia przezskórna zastawki aortalnej
 • walwuloplastyka zastawki tętnicy płucnej
 • zakładanie balonów do kontrpulsacji aortalnej (IABP)
 • zakładanie stentów wieńcowych
 • zakładanie filtrów do żyły głównej dolnej
 • aterektomia i rotablacja tętnic wieńcowych
 • leczenie fibrynolityczne zatorowości płucnej
 • udrażnianie przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych