Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Dorobek naukowy SCCS

Śląskie Centrum Chorób Serca jest jednostką prowadzącą działalność naukową oraz badawczo-rozwojową. Wynika to zarówno ze statutu jednostki, jak i bliskiej współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi w regionie, kraju i zagranicą.

Badania prowadzone są w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii, diabetologii, ale i nauk podstawowych. Wieloletnie doświadczenie naszego ośrodka w interwencyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, zaowocowało znaczącym dorobkiem naukowym dotyczącym tej dziedziny, uzupełniony o setki doniesień zjazdowych przedstawianych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.