Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Pacjenci z niepełnosprawnościami oraz mający trwałe lub okresowe problemy z komunikacją

Nasz szpital jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy w inny sposób mających problemy z poruszaniem się po schodach. Personel zawsze służy pomocą w poruszaniu się po budynkach szpitala.

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z otoczeniem z powodu dysfunkcji narządów słuchu bądź mowy, mają możliwość skorzystania z pomocy tłumacza w zakresie niezbędnym dla potrzeb dopełnienia formalności związanych z korzystaniem z usług placówki. Nasz szpital zatrudnia osobę posługującą się biegle językiem migowym oraz podpisał umowę z Polskim Związkiem Głuchych, Oddział Śląski z Siedzibą w Katowicach, ul. Pod Młynem 1B. 
W celu skorzystania z takiej pomocy, należy wypełnić i przesłać niżej zamieszczony formularz co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Na terenie naszego szpitala mile widziany jest również pies przewodnik. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Dodatkowo w poradni kardiologicznej oraz w izbie przyjęć istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej i z uchwytów na laski.

Więcej informacji na temat udogodnień na terenie naszej placówki dla osób z niepełnosprawnością jest dostępna w deklaracji dostępności niniejszej strony.