Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Działalność

Celem prowadzenia racjonalnej gospodarki krwią już w 1990r. na terenie SCCS powstał Bank Krwi, który wraz z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej stanowi odrębną jednostkę organizacyjną szpitala.

Zatrudniony zespół diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, pielęgniarek czuwa nad całym procesem związanym z pozyskiwaniem krwi i jej składników, ich właściwym przechowywaniem, opracowaniem oraz dystrybucją. Wykonywany panel badań z zakresu serologii transfuzjologicznej obok standardowego oznaczania grup krwi i Rh pacjentów, prób zgodności serologicznej obejmuje również poszerzoną diagnostykę immunohematologiczną. Wszystko to przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technik badawczych.

 

Cały personel serologii transfuzjologicznej poddawany jest corocznej indywidualnej kontroli jakości pracy, prowadzonej przez RCKiK w Katowicach. Nieprzerwanie podnosimy swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w organizowanych kursach doskonalących, kierownik jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Pracownia bierze udział i posiada certyfikaty tak Krajowej jak i Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań. Mając świadomość cennego daru jakim jest krew – często włączamy się w organizowane w naszym regionie akcje honorowego krwiodawstwa, współpracujemy z lokalnym klubem HDK.