Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Pracownia badań czynnościowych układu krążenia i oddychania