Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Zakres zadań:

 1. Wdrożenie, nadzór i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymaganiami normy ISO 9001:2008, PN-ISO/IEC 27001:2007 i Ustawą o Krajowych Ramach Interoperacyjności,
 2. Planowanie i koordynacja prac w zakresie utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 3. Komunikowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji poprzez zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do dokumentacji SZBI,
 4. Nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (polityk, procedur i instrukcji dotyczących Bezpieczeństwa Informacji),
 5. Planowanie i realizacja procesu wewnętrznych audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 6. Nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z audytów,
 7. Planowanie i organizacja szkoleń wewnętrznych związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 8. Współpraca z Zespołem ds. Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przeprowadzenia identyfikacji, analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji,
 9. Nadzorowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych związanych z wdrażaniem, realizacją i dokumentowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 10. Współdziałanie na wszystkich poziomach organizacji w celu promocji zasad bezpieczeństwa informacji.
 11. Kontakt z organami władzy z obszaru SZBI.
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji