Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Harmonogram kursów


Nazwa Kursu 2020 rok
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Zad. 1 Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej     x   x       x   x  
Zad. 2 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych.Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta    

24-26.03.  

  5-7.05. 23-25.06.     x   24-26.11.  
Zad. 3 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany -od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta       7-10.04.     7-10.07.     20-23.10. 17-20.11.  
Zad. 4 Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca     x     x       x   x
Zad.5 Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO)     10-13.03. x         x   x  
Zad.6 Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej     x x x x x   x x x2 x
Zad.7 Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków       x x       x   x  
Zad.8 Wspomaganie niewydolnego serca, krótko, średnio- i długoterminowe;(MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team     x   x         x   x