Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Harmonogram kursów


Styczeń

Nazwa Kursu 2023 rok
Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Zad. 1 Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej   x xx xx xx x 10-11.08 7-8.09 5-6.10 x 7-8.12
Zad. 2 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta 28.02-02.03   18-20.04 16-18.05 13-15.05 11-13.07   12-14.09 24-26.10

7-9.11 i

28-30.11

 
Zad. 3 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany -od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta   28-31.03     27-30.06            
Zad. 4 Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca   xx xx x x x x 27.09 10.10 i 17.10 9.11, 16.11, 23.11 i 30.11  
Zad.5 Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO) 21-24.02 21-24.03   23-26.05       19-22.09 17-20.10 21-24.11 5-8.12
Zad.6 Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej   xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx 2-3.10 6-7.11 11-12.12
Zad.7 Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków   x x x x x x xx xx xx  
Zad.8 Wspomaganie niewydolnego serca, krótko, średnio- i długoterminowe;(MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team   x x x x x x xx 09-10.10 20-21.11 19-20.12