Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Harmonogram kursów


Nazwa Kursu 2022 rok
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Zad. 1 Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej   x   x x   x x x   x  
Zad. 2 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych.Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta 11-13.01   22-24.03 5-7.04 10-12.05 7-9.06 12-14.07 9-11.08   25-27.10 15-17.11 x
Zad. 3 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany -od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta 25-28.01   8-11.03   x x     27-30.09 x x  
Zad. 4 Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca x x   x   x x     x   x
Zad.5 Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO) 18-21.01   15-18.03   17-20.05 21-24.06   x 20-23.09 18-21.10 22-25.11  
Zad.6 Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej x x xx x xx x x x x xx xx x
Zad.7 Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków x x   x x   x   x   x  
Zad.8 Wspomaganie niewydolnego serca, krótko, średnio- i długoterminowe;(MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team x   x     x   x   x   x