Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Harmonogram kursów


Nazwa Kursu 2021 rok 2022 rok
Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
Zad. 1 Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej           x   x x   x x
Zad. 2 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych.Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta 14-16.09 26-28.10

16-18.11  

  11-13.01 8-10.02 22-24.03 x x      
Zad. 3 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany -od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta   19-22.10   7-10.12 25-28.01   8-11.03   x x    
Zad. 4 Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca       x x x   x   x x  
Zad.5 Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO)     23-26.11   18-21.01   x x   x   x
Zad.6 Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej   x xx x x x xx x xx x x x
Zad.7 Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków   x   x x x   x x   x  
Zad.8 Wspomaganie niewydolnego serca, krótko, średnio- i długoterminowe;(MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team   x x   x   x     x   x