Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Harmonogram kursów


Nazwa Kursu 2022 rok 2023 rok
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Zad. 1 Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej         x x x x xx x xx x
Zad. 2 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych.Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta 12-14.07 9-11.08   25-27.10 15-17.11 13-15.12 31.01-02.02 28.02-02.03   18-20.04 16-18.05 13-15.06
Zad. 3 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany -od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta     27-30.09   xx x x x 28-31.03 x x 27-30.06
Zad. 4 Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca         x x x xx x xx x xx
Zad.5 Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO)     20-23.09 18-21.10 22-25.11   10-13.01 21-24.02 21-24.03 x 23-26.05 x
Zad.6 Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej         xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx
Zad.7 Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków         xx x xx xx x x x x
Zad.8 Wspomaganie niewydolnego serca, krótko, średnio- i długoterminowe;(MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team         x x x xx xx xx x x