Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Harmonogram kursów


Nazwa Kursu 2020 rok
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Zad. 1 Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej         x       x   x  
Zad. 2 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych.Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta    

  

  5-7.05. 23-25.06.     x   24-26.11.  
Zad. 3 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany -od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta             7-10.07.     20-23.10. 17-20.11.  
Zad. 4 Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca           x       x   x
Zad.5 Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO)                 x   x  
Zad.6 Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej         x x x   x x x2 x
Zad.7 Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków         x       x   x  
Zad.8 Wspomaganie niewydolnego serca, krótko, średnio- i długoterminowe;(MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team         x         x   x