Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Harmonogram kursów


Nazwa Kursu 2023 rok
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
Zad. 1 Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej     x xx xx xx x 10-11.08 7-8.09 5-6.10 x
Zad. 2 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta 31.01-02.02 28.02-02.03   18-20.04 16-18.05 13-15.05 11-13.07   12-14.09 24-26.10

7-9.11 i

28-30.11

Zad. 3 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany -od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta     28-31.03     27-30.06          
Zad. 4 Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca     xx xx x x x x 27.09 10.10 i 17.10 9.11, 16.11, 23.11 i 30.11
Zad.5 Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO) 10-13.01 21-24.02 21-24.03   23-26.05       19-22.09 17-20.10 21-24.11
Zad.6 Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej     xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx 2-3.10 6-7.11
Zad.7 Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków     x x x x x x xx xx xx
Zad.8 Wspomaganie niewydolnego serca, krótko, średnio- i długoterminowe;(MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team     x x x x x x xx 09-10.10 20-21.11