Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zad.6 Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej

Liczebność grupy: 4 osoby

PROGRAM:

 

Dzień 1

OBIAD

14:00 - Przywitanie uczestników

14:15 - Epidemiologia wad zastawkowych serca, historia naturalna choroby

15:00 - Wady nabyte zastawki aortalnej: diagnostyka echokardiograficzna i kryteria ciężkości wady. Pojęcie stenozy rzekomoniskogradientowej

16:00 - Diagnostyka i ocena w tomografii komputerowej - ze szczególnym uwzględnieniem wymiarowania pierścienia aortalnego

17:00 - Wytyczne postępowania ESC/EACTS w wadach zastawki aortalnej - aktualny stan wiedzy. Evidence Based Medicine

18:00 - Ocena ryzyka operacyjnego - EuroScore, Syntax Score, STS, Frialty

19:00 - Rozmowa z pacjentem kwalifikowanym do zabiegu - kiedy i jak mówić o ryzyku, jak o dyskwalifikacji z TAVI lub SAVR - (Iza)

20:00 - Chirurgiczne (klasyczne) oraz małoinwazyjne metody leczenia wad zastawki aortalnej - rodzaje dostępów, protez zastawkowych, z uwzględnieniem protez bezszwowych

21:00 - Leczenie przezcewnikowe a leczenie klasyczne (TAVI vs SAVR) - aktualny stan wiedzy

 

Dzień 2

(Warsztatowy - symulatory, blok operacyjny)

 

08:00 - Przedstawienie chorych operowanych w danym dniu. Wspólna ocena tomografii komputerowej oraz obrazu echokardiograficznego - obliczanie średnicy pierścienia i dostępu naczyniowego (warsztaty). Przygotowanie raportu przedzabiegowego

08:30 - Omówienie zasad działania angiografu na sali hybrydowej - projekcje, ustawienia lampy, ustawienia iniekcji kontrastu. Zasady ochrony RTG

09:00 - Armamentarium - cewniki, prowadniki, balony do walwuloplastyki etc.

09:30 - Omówienie protezy zastawkowej - zasada działania, sposób prezerwacji, zasady złożenia. Omówienie etapów zabiegu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa zabiegu (bail-outs)

10:00 - Omówienie i przygotowanie znieczulenia pacjenta. Rodzaje znieczulenia w terapii przezcewnikowej, zalety i wady

11:00 - Zabieg operacyjny z udziałem kursantów (pod nadzorem). Wykonywanie samodzielnie elementów zabiegu przezcewnikowego

13:00 - Omówienie zabiegu ze szczególnym uwzględnieniem jego etapów i decyzji śródzabiegowych

13:30 - OBIAD

14:30 - Ćwiczenia praktyczne na symulatorach:

 • obsługa angiografu, kątów i projekcji implantacji
 • wprowadzenia systemów naczyniowych
 • bezpiecznego przejścia cewnikiem przez zastawkę aortalną
 • wykonanie walwuloplastyki balonowej
 • implantacja TAVI w warunkach symulacji
 • zamkniecie dostępu przezskórnie urządzeniami dedykowanymi

17:00 - Test i zakończenie szkolenia

 

Po ukończeniu szkolenia kursant będzie w stanie omówić (Karta Usługi Standardu Wymagań):

 • istotę chorób strukturalnych serca - od epidemiologii poprzez diagnostykę i terapię.
 • ocenić istotność wad zastawkowych serca na podstawie echokardiografii zarówno przezklatkowej jak i przezprzełykowej w aspekcie wykonywanej procedury terapeutycznej
 • wskazania i przeciwwskazania do leczenia wad zastawkowych serca na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych postępowania oraz aktualnego stanu wiedzy (EBM)
 • Zasady kwalifikacji chorych, na postawie aktualnych wytycznych oraz obowiązujących skal ryzyka operacyjnego
 • wykorzystanie określonego typu urządzeń dostosowanych do rodzaju patologii zastawkowej serca, z uwzględnieniem technik klasycznej chirurgii oraz technik przezcewnikowych

 

Kursant będzie także w stanie samodzielnie wykonać lub/i ocenić:

 • wymiarowanie pierścienia aortalnego oraz określenie płaszczyzn implantacji
 • uzyskanie dostępu naczyniowego zarówno chirurgicznie jak i przezskórnie
 • zamkniecie dostępu naczyniowego z wykorzystaniem dedykowanych urządzeń

 

Kurs zaczyna się testem 16 pytań (test wyboru). Test jest ponownie przedstawiony uczestnikom po kursie, po ostatnim wykładzie, celem oceny nabytej wiedzy w pamięci krótkotrwałej i potencjalnych efektów części teoretycznej kursu.