Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zad.1 Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej

Szkolenie w zakresie leczenia ciężkiej, zagrażającej życiu niewydolności układu krążenia i układu oddechowego – w tym szkoleń z zakresu wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej u pacjentów przewlekle wentylowanych, w szczególności z rozpoznaniem mukowiscydozy, włóknienia płuc i w przebiegu kwalifikacji do przeszczepu płuc.

PROGRAM KURSU:

 

Dzień 1

Część teoretyczna (8h)

 1. Wprowadzenie do kursu, przedstawienie planu kursu, lista obecności, sprawy organizacyjne (30 minut)
 2. Fizjologia układu oddechowego: (1,5h)
  1.  Omówienie regulacji centralnej OUN); Kompleks oddechowy pnia mózgu jego budowa i funkcja; Pień mózgu jako główny ośrodek oddechowy; Rola płynu mózgowo-rdzeniowy w regulacji napędu oddechowego; Rola i funkcje chemoreceptorów; Pole sinawe jako neuro-modulator; Wzgórze miejsce integralne w funkcji oddychania; Kora mózgu i jej potencjał w procesie oddychania; Regulacja obwodowa
  2. Mechanika oddychania czyli dlaczego oddychamy podstawy fizyko-chemiczne. Omówienie roli przepony, budowy klatki piersiowej i mechanizmów mogących zaburzyć fizjologię układu oddechowego
  3. Podstawy fizyko-chemiczne takich stanów klinicznych jak obrzęk płuc, niedodma, wysięk, przesięk, rozedma, włóknienie płuc rola respiratora i technik leczenia.
 3. Niewydolność układu krążenia jako komponenta niewydolności układu oddechowej (1,5h)
  1. Diagnostyka  niewydolności krążenia - różnice pomiędzy pomiarem ciśnienia tętniczego a rzutem serca, prawidłowe wypełnienie łożyska naczyniowego, podstawy biochemiczne i fizykochemiczne niewydolności krążenia.
  2. Leczenie ciężkiej niewydolności krążenia z zastosowaniem nowoczesnych metod i leków
  3. Identyfikacja problemu  klinicznego - stosowane skale, klasyfikacje.
  4. Leczenie - farmakoterapia, elektroterapia, mechaniczne wspomaganie krążenia, terapia ukierunkowana na cel, algorytmy postępowania
 4. Różnice w monitorowania układu oddechowego i krążenia w poszczególnych oddziałach szpitalnych. (15 minut)
 5. Przerwa śniadaniowa 15-20 minut
 6. Wentylacja dodatnimi ciśnieniami jako podstawa obecnie przyjętej koncepcji wentylacji (1,5h)
  1. Historia respiratorów
  2. Techniki wentylacji
  3. Parametry dodatkowe w wentylacji mechanicznej
  4. Tryby wentylacji współcześnie używane
  5. Nowoczesne i opcjonalne tryby wentylacji w obecnie produkowanych respiratorach
  6. Wentylacja z wysoką częstotliwością
  7. Manewry rekrutacji
  8. Zmiana pozycji ciała
  9. Insuflacja NO
 7. Wentylacja  nieinwazyjna  jako pomost do wentylacji domowej (30 minut)
  1. Wentylacja NIW w warunkach w OIT
  2. Wentylacja NIW w innych oddziałach szpitalnych
  3. Wentylacja NIW w warunkach domowych
 8. Specyfika miejsc „nie intensywnych” (30 minut)
 9. Kwalifikacja do wentylacji domowej, blaski i cienie wentylacji domowej (30 minut)
 10. Wspomaganie ECMO jako zaawansowana technika leczenia niewydolności oddechowej (30 minut)
 11. Przyczyny niewydolności oddechowej - Sposoby leczenia; Wskazania do określonej terapii ukierunkowanej na cel; Dlaczego pewne techniki wentylacji nie działają; Jak implementować teorię w praktyce klinicznej. (30 minut)

 

Dzień 2

Część praktyczna (8h)

 1. Kryteria kwalifikacji do przeszczepu płuc w praktyce klinicznej (zajęcia z pacjentami z Oddziału Pulmonologii i Transplantacji płuc) (3h)
  1. Leczenie ciężkiej postaci niewydolności oddechowej przed przeszczepem płuc
  2. Leczenie pacjentów z rozpoznaniem:
   • Mukowiscydozy
   • Włóknieniem płuc
   • Nadciśnieniem płucnym o różnej etiologii
  3. Leczenie pacjentów z ciężką postacią niewydolności krążeniowo-oddechowej poza OAiIT
 2. Przerwa śniadaniowa 30 minut
 3. Warsztaty praktyczne z wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej pacjentów leczonych w szpitalu i w warunkach domowych = obsługa współczesnych respiratorów szpitalnych i domowych  (1h)
 4. Warsztaty z relacji interpersonalnych lekarz pacjent wentylowany inwazyjnie i nieinwazyjnie (1 h)
 5. Warsztaty praktyczne na symulatorze wentylacji ze szczególnym uwzględnieniem koflatorów różnych producentów obecnie występujących na rynku z możliwością zarówno ustawień aparatury jak i podłączeniu kursantów do wentylacji nieinwazyjnej, aby w pełni odzwierciedlić realne odczucia pacjentów (2h)

 

Weryfikowanie nabytej wiedzy i kompetencji

Pisemnym testem jednokrotnego wyboru. Uczestnicy będą musieli rozwiązać zagadnienie kliniczne polegające na omówieniu przypadku w tym na prawidłowym zidentyfikowaniu problemu pacjenta, zaproponowaniu leczenia farmakologicznego oraz zastosowaniu modelu wentylacji inwazyjnej z pomocą respiratora. (30 minut)

 

Rozdanie certyfikatów i zakończenie kursu.