Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Realizowane projekty badawcze, granty, i inne projekty naukowe finansowane z różnych źródeł (NCN, NCBiR, UE, i inne)

Procedura remodelingu lewej komory serca metodą Menicantiego (TR3ISVRTM), jako kompleksowa metoda chirurgicznego leczenia kardiomiopatii niedokrwiennej (nr projektu 2PO5C 057 30, 2006-2009)

 

Zastosowanie terapeutycznej hipotermii po nagłym zatrzymaniu krążenia w ostrych zespołach wieńcowych (nr projektu 2 PO5C 066 30, 2006-2011)

 

Chirurgiczny remodeling pozawałowo uszkodzonej lewej komory serca. Wyniki wczesne i średnioterminowe (nr projektu NN 403 188034, 2009-2010)

 

Identyfikacja i izolacja ludzkich sercowych komórek macierzystych i progenitorowych z serca niewydolnego u pacjentów poddanych transplantacji serca (nr projektu NN403 283336, 2009-2011)

 

Wpływ pobudzenia płytek krwi i nasilenia procesu zapalnego na zaburzenia przepływu w mikrokrążeniu u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST i cukrzycą leczonych przezskórną interwencją wieńcową. Obserwacja 12-miesięczna (nr projektu NN403 0555 33, 2007-2011)

 

Przezskórne leczenie wybranych zwężeń w układzie sercowo-naczyniowym jako alternatywa do leczenia chirurgicznego (nr projektu NN403 288536, 2009-2010)

 

Opracowanie i wdrożenie techniki transplantacji płuc jako najskuteczniejszego sposobu leczenia chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Analiza medyczno-ekonomiczna kosztów przeszczepu płuc oraz strategia rozwoju transplantologii w Polsce (nr 6229 2005C/06661) (prace wdrożeniowe) (nr projektu/umowy 3/85195/ZD/130/387, 2009-2010)

 

Opracowanie algorytmu postępowania u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową w nowej strategii leczenia hybrydowego z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki kardiochirurgicznej MIDCAB/TECAB w połączeniu z przezskórną interwencją wieńcową (projekt rozwojowy nr 13008406/2009, 2009-2013)

 

Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca (nr projektu WND-POIG.01.03.01-00-169/092010- 2014)

 

Genetyczne czynniki ryzyka restenozy (nr projektu 2011/01/D/NZ5/04387, 2011-2015)