Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Pracownia zaburzeń rytmu serca oraz elektrokardiografii dorosłych