Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kwalifikacja pacjentów do transplantacji

Kwalifikacja do zabiegu opiera się na badaniach oceniających w sposób obiektywny funkcję serca.

Przeszczep serca proponuje się choremu, którego szanse na przeżycie najbliższych dwóch lat nie przekraczają 50%. Jeśli choroba serca stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, względnie przypuszcza się, że doprowadzi ona do śmierci w ciągu kilku dni lub tygodni, proponuje się kwalifikację do transplantacji serca w tzw. trybie pilnym. Transplantację serca wykonuje się osobom, u których wykluczono istotne przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Wykonano u nich również badania, które umożliwią właściwy dobór narządu pod względem zgodności między dawcą a biorcą.

 

Na podstawie stanu zdrowia chorego biorcy określa się tryb kwalifikacji:

 • planowy – chorzy stabilni krążeniowo i oddechowo, u których niewydolność serca jest leczona zachowawczo,
 • pilny - chorzy, u których obserwujemy objawy ciężkiej niewydolność serca, pomimo wdrożenia specjalistycznego leczenia w warunkach szpitalnych; wskazania do wpisania na listę w tym trybie obejmują: terapię dożylnymi lekami wpływającymi na pracę serca (np. katecholaminy), mechaniczne wspomaganie serca (balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, sztuczne komory serca LVAD/ BiVAD), a także oporne na leczenie zaburzenia rytmu.