Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Pacjenci z wszczepionym rozrusznikiem / stymulatorem

 • Czy mogę poddawać się kontrolom na lotniskach lub sklepach wyposażonych w urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą?

  Tak. Rozruszniki serca posiadają zabezpieczenia przed działaniem powyższych urządzeń. Jednak różnorodność stosowanych urządzeń jest ogromna i nie pozwala na wykluczenie krótkotrwałego ich wpływu na pracę rozrusznika. Z tego powodu należy unikać zatrzymywania się w strefie oddziaływania urządzenia nadzorującego Na lotniskach o posiadaniu rozrusznika należy powiadomić personel dokonujący odprawy przed odlotem, gdyż metalowa obudowa rozrusznika może uruchomić alarm.

 • Czy będę odczuwać pracę rozrusznika?

  Nie. Impulsy elektryczne z rozrusznika mają nieznaczne napięcie i działają tyko na serce i pobliskie tkanki. W przypadku jednak wystąpienia długotrwałej czkawki lub skurczów mięśni w pobliżu rozrusznika należy skontaktować się z lekarzem.

 • Na jak długo wystarczy bateria mojego rozrusznika?

  Czas pracy baterii zależy od rodzaju rozrusznika, stanu zdrowia pacjenta, jego stylu życia i wielu innych czynników. O podanie dokładniejszej informacji Proszę zwrócić się do lekarza.

 • Czy stymulator zabezpiecza pacjenta także gdy jego bateria jest już słabsza?

  Tak. Dlatego lekarz przy każdorazowym badaniu kontrolnym stymulatora sprawdza aktualny stan baterii. W przypadku stwierdzenia jej nadmiernego osłabienia stymulator zostanie w określonym czasie wymieniony.

 • Co się stanie, jeżeli będzie trzeba wymienić stymulator na nowy?

  Lekarz wymienia stymulator na nowy przeprowadzając bardzo prosty i bezpieczny zabieg chirurgiczny. Zwykle jest wymagany krótki pobyt w szpitalu.

 • Czy po wszczepieniu konieczne jest nowe zaprogramowane rozrusznika?

  Nie jest konieczne. Jest to jednak zależne od rodzaju choroby i potrzeb pacjenta. Takie programowane można także przeprowadzić w dowolnym, późniejszym czasie.

 • Czy rozrusznik serca może sztuczne utrzymywać człowieka przy życiu?

  Serce funkcjonuje sprawnie tylko wtedy gdy jest zaopatrzone w odpowiednią ilość krwi i energii. W przypadku śmierci drobne impulsy elektryczne wysyłane z rozrusznika do serca, nie mają nań żadnego wpływu. Tak więc sztuczne podtrzymywane życia jest niemożliwe.

 • Czy mogę korzystać z telefonu komórkowego?

  Tak. Należy jednak zapytać o to swojego lekarza, a w każdym przypadku przestrzegać następujących zasad:

  • nie nosić telefonu w bezpośredniej bliskości stymulatora np. w kieszeni koszuli na piersiach,
  • telefon zawsze przekładać do ucha po stronie przeciwnej od miejsca wszczepienia.
 • Jak często muszę poddawać się kontroli?

  Lekarz poinformuje Państwa o terminie następnej kontroli. W zasadzie kontrole przeprowadza się co pół roku. Prosimy o dotrzymywane wyznaczonych terminów kontroli.

 • Czy można używać urządzeń domowych takich jak: kuchenki mikrofalowe, suszarki do włosów, koce elektryczne lub aparaty do masażu?

  Sprawne elektryczne urządzenia domowe nie mają wpływu na rozrusznik, nie uszkodzą go. Należy jednak pilnować aby ewentualne naprawy takich sprzętów były dokonywane przez fachowy personel serwisowy.

 • Czy rozrusznik serca może wywołać uczulenie?

  Zwykle nie. Stosuje się do produkcji tylko takie materiały, które są obojętne dla organizmu. Są to tytan oraz specjalne w tym kierunku sprawdzone tworzywa sztuczne.