Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Działalność

Pracownia histopatologiczna wykonuje badania profilowane obejmujące szereg zagadnień związanych przede wszystkim z kardiologią i transplantologią.

Zagadnienia kardiologiczne, diagnozowane przy pomocy biopsji mięśnia sercowego obejmują przypadki zapaleń mięśnia sercowego, kardiomiopatii rozstrzeniowej, restrykcyjnej oraz przerostowej.

 

Szeroka grupa diagnostyki transplantologicznej zawiera zarówno badania serc eksplantowanych podczas zabiegu transplantacji, monitorowania biopsyjnego przeszczepionego serca, monitorowania biopsyjnego przeszczepionego płuca. Oceniane jest zarówno odrzucanie komórkowe przeszczepu, jak i humoralne z wykorzystaniem metod immunohistochemicznych.

 

Zakres badań pracowni obejmuje również szeroki wachlarz zmian naczyniowych (zapalenia, tętniaki), zastawek i zmian nowotworowych i nowotworopodobnych serca i naczyń, jak również badania tkankowego materiału pośmiertnego. Badania prowadzone przez personel pracowni obejmują również aspekt doświadczalny, ocenę biomateriałów, analizę obrazu, morfometrię z wykorzystaniem metod ilościowych.

 

Badania histopatologiczne wykonywane są również dla potrzeb innych ośrodków krajowych. Pracownia, jako jedyna posiada największe w kraju archiwum blisko 19 000 biopsji endomiokardialnych, zbierane od 1995 r.

 

Pracownia wyposażona jest w standardowy sprzęt przeznaczony do badań materiału parafinowego oraz mrożeniowego. Część badań wykonywana jest przy współpracy z Zakładem Patologii Nowotworów Instytutu Onkologii w Gliwicach. Pracownicy uczestniczą aktywnie w działalności naukowej Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego. Pracownia uzyskała licencję Polskiego Towarzystwa Patologów na przeprowadzanie badań histopatologicznych.