Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

SCCS w Liczbach

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu dysponuje 321 łóżkami, z czego 121 stanowią w pełni monitorowane łóżka o wysokim standardzie gwarantującym bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Co roku szpital przyjmuje około 15 000 chorych, z czego ok. 1/5 stanowią pacjenci spoza woj. śląskiego. Przeprowadza się w nim pełen profil kardiologicznych zabiegów diagnostycznych i leczniczych oraz wszystkich typów operacji kardiochirurgicznych przeprowadzanych na świecie.


W chwili obecnej w szpitalu wykonuje się ponad 12000 inwazyjnych procedur kardiologicznych rocznie. Wśród nich są zabiegi diagnostyczne, takie jak na przykład koronarografia, pomiar ciśnień w tętnicach płucnych czy biopsja mięśnia sercowego, jak i lecznicze - przezskórna plastyka wieńcowa, ablacja, implantacja kardiowerterów/defibrylatorów, układów resynchronizujących, stymulatorów serca, przezskórne leczenie wad wrodzonych i nabytych - implantacja Amplatzerów, przezskórne leczenie zastawki aortalnej TAVI, przezskórne leczenie zastawki płucnej PAVTI, przezskórne leczenie zastawki mitralnej Mitra Clip, walwuloplastyka balonowa, Przez - skórne interwencyjne leczenie zwężeń tętnic obwodowych, w tym zabiegi na tętnicach szyjnych, implantacja stentów i stentgraftów w chorobach aorty.

Nasza kardiologia to: (rocznie)

 • 12000
  inwazyjnych procedur kardiologicznych
  inwazyjnych procedur kardiologicznych
 • 6000
  koronarografii
  koronarografii
 • 3000
  przezskórnych interwencji wieńcowych
  przezskórnych interwencji wieńcowych
 • 350
  biopsji
  biopsji
 • 400
  zabiegów inwazyjnej oceny hemodynamiki krążenia płucnego pod kątem transplantacji serca
  zabiegów inwazyjnej oceny hemodynamiki krążenia płucnego pod kątem transplantacji serca
 • 300
  cewnikowań interwencyjnych we wrodzonych i strukturalnych wadach serca u dzieci i dorosłych
  cewnikowań interwencyjnych we wrodzonych i strukturalnych wadach serca u dzieci i dorosłych
 • 100
  implantacji Amplatzerów
  implantacji Amplatzerów
 • 600
  stymulatorów
  stymulatorów
 • 400
  implantacji kardiowerterów/defibrylatorów
  implantacji kardiowerterów/defibrylatorów
 • 300
  implantacji układów resynchronizujących
  implantacji układów resynchronizujących
 • 400
  ablacji u dorosłych i dzieci
  ablacji u dorosłych i dzieci

Opis pod Liczbami