Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Informacja o wpływie działalnosci wykonywanej przez SCCS w Zabrzu na zdrowie ludzi i na środowisko

 

            W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i prowadzona jest w celu diagnostyki medycznej pacjentów.

 

            W  Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu stosowane są zamknięte oraz otwarte źródła promieniotwórcze oraz urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w następujących zakładach:

 

  1. Pracownia Medycyny Nuklearnej    
  2. Pracownia Tomografii Komputerowej
  3. Pracownia Rentgenodiagnostyki
  4. Pracownia Inwazyjnej Diagnostyki Chorób Płuc
  5. Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca
  6. Pracownia Hemodynamiki
  7. Blok operacyjny z salą hybrydową  Pawilon B

 

 

            Te miejsca, gdzie  do wykonania procedury medycznej wykorzystuje się promieniowanie jonizujące są oznakowane jako Tereny Nadzorowane lub Kontrolowane i chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Na tych terenach przebywać mogą jedynie pracownicy pracowni lub oddziałów szpitalnych oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym. 


            Podczas wykonywania procedur z zakresu medycyny nuklearnej powstają odpady promieniotwórcze (stałe i ciekłe), z którymi postępowanie przebiega zgodnie przepisami prawa. Odpady promieniotwórcze nie stanowią zagrożenia, zarówno dla ludności, jak i dla środowiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa  ludzi i środowiska podlegają one ścisłej kontroli i usuwane z pracowni gdy nie są już promieniotwórcze.