Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Jakie schorzenia leczymy

 1. Ubytek przegrody międzykomorowej (Ventricular Septal Defect – VSD).
   
 2. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej:
  • Ubytek przegrody przedsionkowej typu otworu pierwotnego – typ I (Atrial Septal Defect - ASD I)
  • Drożny lub przetrwały ubytek typu otworu wtórnego - typ II (Atrial Septal Defect – ASD II).
    
 3. Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej:
  • Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy (Complete Atrio-Ventricular Canal – CAVC).
    
 4. Tetralogia Fallota (Tetralogy of Fallot – ToF).
  • Ubytek przegrody międzykomorowej ze zwężeniem lub zarośnięciem zastawki pnia płucnego, prawostronnym położeniem aorty i przerostem prawej komory.
    
 5. Zwężenie cieśni aorty (Coarctation of the aorta – CoA).
  • Zwężenie cieśni aorty położone przed lub po odejściu przewodu tętniczego.
    
 6. Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze:
  • Przełożenie dużych naczyń (Transposition of the Great Arteries - TGA).
    
 7. Odejście obu dużych naczyń z prawej komory (Double Outlet of Right Ventricle – DORV).
  • Zespół Taussiga-Binga (przełożenie dużych naczyń częściowe).
    
 8. Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory:
  • Wspólna komora.
  • Serce trójjamowe dwuprzedsionkowe.
  • Serce jednokomorowe (HLHS, HRHS).
    
 9. Całkowity lub częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych (TAPVR, TAPVC; PAPVC).
   
 10. Niedomykalność zastawki trójdzielnej oraz choroba Ebsteina (zespół Ebsteina).
   
 11. Niedomykalność zastawki mitralnej.
   
 12. Niedomykalność zastawki aortalnej.
   
 13. Zespół hipoplazji lewego serca (HLHS)
   
 14. Drożny przewód tętniczy:
  • Przetrwały przewód tętniczy (Patent Ductus Arteriosus – PDA).
    
 15. Ring oraz sling Naczyniowy.
   
 16. Wady serca wymagające wykonania bandingu tętnicy płucnej (ograniczenie napływu krwi do płuc).
   
 17. Arytmie wymagające implantacji stymulatora
   
 18. Nabyte zwężenie żył płucnych.
   
 19. Zaciskające zapalenie osierdzia - Perikardiektomia.
   
 20. Odwracalne nadciśnienie płucne z wykorzystaniem pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) także u noworodków i niemowląt.