Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Działalność diagnostyczna

Pracownia rozpoczęła działalność w lipcu 2015 r.

Medycyna nuklearna to dział medycyny zajmujący się bezpiecznym wykorzystaniem radioizotopów w diagnostyce medycznej i terapii. Scyntygrafia jest nieinwazyjną metodą obrazową, polegającą na wprowadzeniu do organizmu farmaceutyków znakowanych izotopem dożylnie lub wziewnie. Radioizotopy używane w badaniach scyntygraficznych emitują względnie mało szkodliwe dla organizmu promieniowanie gamma.Technet 99m stosowany w medycynie nuklearnej posiada krótki okres półtrwania, przez co dawka pochłoniętego przez pacjenta promieniowania jest nieznacznie większa od dawek otrzymywanych rocznie przez każdego człowieka z promieniowania kosmicznego i źródeł promieniotwórczości naturalnej. Badania izotopowe należą do wyjątkowych metod pozwalających na ocenę zarówno budowy, jak i czynności badanego narządu. Badania wykonuje się za pomocą gamma kamery, której kryształ scyntylacyjny rotuje wokół pacjenta umożliwiając uzyskanie obrazów warstwowych (tomograficznych), podobnie jak w tomografii komputerowej. Technika ta określana jest jako tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (z angielskiego - SPECT).


AKTUALNY ZAKRES BADAŃ OBEJMUJE:

  • radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego SPECT – CT oraz techniką bramkowaną zapisem EKG - Gated SPECT – CT - badanie spoczynkowe
  • radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego SPECT – CT oraz techniką bramkowaną zapisem EKG - Gated SPECT – CT - badanie wysiłkowe
  • scyntygrafia perfuzyjna płuc
  • scyntygrafia wentylacyjne płuc

WYPOSAŻENIE PRACOWNI:

  • Gamma - Kamera – Symbia Intevo SPECT/CT (Siemens)
  • Zestaw do prób wysiłkowych : system monitorujący (Schiller) – bieżnia ruchoma (Itam)
  • Komora laminarna – SAFEFLOW – (Tema Sinergie)
  • Generator TechnegasPlus (Cyclomedica)