Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Pracownia elektrofizjologii i stymulacji serca