Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Opieka psychologiczna

W ramach opieki psychologicznej prowadzimy:

 • DIAGNOZĘ PSYCHOLOGICZNĄ
 • WSPARCIE PSYCHICZNE I PSYCHOTERAPIĘ dla pacjentów i członków ich rodzin
 • TERAPEUTYCZNE GRUPY WSPARCIA oraz GRUPOWE WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE dla pacjentów przed i po operacji przeszczepienia serca i płuc
 • PSYCHOEDUKACJĘ dla pacjentów i członków ich rodzin

  oraz
   
 • WARSZTATY I SZKOLENIA dla personelu z zakresu m.in. radzenia sobie ze stresem, asertywności, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów.
 • Czym jest opieka psychologiczna?

  Pobyt w szpitalu, operacja kardiochirurgiczna, zabiegi medyczne - to szczególne momenty w naszym życiu. Przynoszą wiele korzyści - przede wszystkim poprawę stanu zdrowia a często ratują życie. Są też związane z wieloma nowymi sytuacjami, osobami, zadaniami. To naturalne, że mogą towarzyszyć im niepokój, zdenerwowanie a czasem nawet lęk i przygnębienie. Samopoczucie psychiczne wpływa na zdrowie fizyczne i dlatego ważne, aby łagodzić nadmierne napięcie emocjonalne a wzmacniać siły psychiczne. Motywacja i zaangażowanie chorego we współpracę z personelem medycznym, a przede wszystkim dbałość o własne zdrowie i życie zgodnie z zaleceniami lekarskimi przyspieszają powrót do zdrowia i poprawiają jakość życia. Wtedy pobyt w szpitalu staje się szansą na odkrycie nowych, własnych sił i możliwości oraz na rozpoczęcie lepszego etapu życia.

 • Celem opieki psychologicznej prowadzonej w naszym szpitalu jest:
  • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, czyli zmniejszanie nadmiernego napięcia emocjonalnego i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa
  • PSYCHOTERAPIA, czyli zmiana szkodliwych dla zdrowia nawyków i zachowań a także zdobywanie nowych przekonań i umiejętności, oraz kształtowanie i wzmacnianie cech, które sprzyjają zdrowiu. To jest również forma terapii objawów lękowych i depresyjnych.
  • PSYCHOEDUKACJA, czyli przekazywanie informacji o tym, jak psychika wpływa na zdrowie fizyczne oraz o tym, jak dbać o swoje samopoczucie psychiczne i korzystnie zmieniać styl życia i relacje z innymi.
 • Prowadzimy dwie formy opieki psychologicznej:
  • indywidualne spotkania z psychologiem
  • grupowe spotkania z innymi pacjentami i psychologiem
 • Kto i w jakim celu może skorzystać z opieki psychologicznej?

  Każdy pacjent Śląskiego Centrum Chorób Serca, w każdym momencie pobytu w naszym szpitalu a także przed leczeniem i po powrocie do domu może skorzystać z opieki psychologicznej. Kierujemy ją również do członków rodzin naszych pacjentów.

 • Można zwrócić się z prośbą o pomoc psychologiczną, aby:
  • przygotować się emocjonalnie i wzmocnić swoje siły psychiczne do pobytu w szpitalu, złagodzić nadmierne zdenerwowanie i napięcie psychiczne z tym związane,
  • wzmocnić swoje siły psychiczne po powrocie do domu,
  • uzyskać pomoc w radzeniu sobie z objawami lęku lub depresji,
  • dowiedzieć się, w jaki sposób samopoczucie psychiczne może wpływać na zdrowie fizyczne,
  • dowiedzieć się, jak dbać o samopoczucie psychiczne i wprowadzać korzystne zmiany w życiu po powrocie do domu ze szpitala,
  • nauczyć się radzić sobie z nadmiernym stresem,
  • rzucić palenie i zmienić inne niezdrowe nawyki.
 • Jak i do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc psychologiczną?
  1. Jeśli BĘDZIESZ lub BYŁEŚ PACJENTEM Śląskiego Centrum Chorób Serca, to przedstaw taką potrzebę prowadzącemu Cię lekarzowi w SCCS lub zgłoś prośbę o kontakt z psychologiem pod nr tel.: 032 47 93 436 lub 032 37 33 848
  2.  
  3. Jeśli JESTEŚ PO PRZESZCZEPIE SERCA LUB PŁUC, to przedstaw taką potrzebę prowadzącemu Cię lekarzowi w SCCS lub zgłoś prośbę o kontakt z psychologiem pod nr tel.: 032 273 26 82 (Poradnia Transplantacyjna) lub 032 47 93 436.
    
  4. Jeśli JESTEŚ PRZED PRZESZCZEPEM SERCA LUB PŁUC, to przedstaw taką potrzebę prowadzącemu Cię lekarzowi w SCCS lub zgłoś prośbę o kontakt z psychologiem pod nr tel.: 032 37 33 722 (Biuro Koordynacji Transplantacji) lub 032 47 93 436