Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu podlegający przepisom o koordynacji przebywające na terenie RP.

Osoby mieszkające lub czasowo przybywające w Polsce i korzystające tu ze świadczeń zdrowotnych mogą je uzyskać w dwóch odrębnych systemach prawnych: unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dyrektywy transgranicznej. Każdy z tych systemów rządzi się odmiennymi prawami i nakłada różne obowiązki na osoby z nich korzystające.

 

Wybór systemu pozostaje w gestii samego pacjenta.

 

Dlatego warto zapoznać się z przysługującymi prawami oraz obowiązkami nałożonymi na pacjenta w związku z dokonanym wyborem. Wiedza o różnicach w odniesieniu do przysługujących uprawnień i nałożonych obowiązków umożliwi pacjentowi skorzystanie w pełni z przysługujących mu praw.