Jesteśmy po to aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Informacje dla pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych

Warunki wykonywania badania rezonansu magnetycznego (MRI) u pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym oraz przezcewnikowym implantacjom zastawki aortalnej/płucnej, u których zastosowano protezy zastawek serca, pierścienie do annuloplastyki zastawek, stalowe nici, klipsy tytanowe oraz elektrody nasierdziowe

Dane uzyskano bezpośrednio od producentów – stan aktualny na dzień 01.11.2012. Zebrane dane mają charakter wyłącznie informacyjny, o możliwości wykonania badania MRI u danego pacjenta decyduje w każdym przypadku personel pracowni wykonujący badanie. Pod uwagę należy wziąć m.in.: wielkość natężenia pola, amplitudę i szybkość narastania gradientów, rodzaj badanej okolicy i typ protokołu badania.


Dodatkowe informacje:


www.mrisafety.com


http://www.scmr.org/assets/files/members/documents/MRI%20safety%20circ%202007.pdf


Warunki wykonania badania MRI u pacjenta, u którego zastosowana/zastosowany została/został:

 • Zastawka mechaniczna On-X™
  • Dopuszczalne pole magnetyczne 1,5 Tesla lub mniejsze
  • Wpływ długości działania pola magnetycznego nie został zbadany
  • Ewentualne artefakty nie są szkodliwe dla pacjenta.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka mechaniczna St. Jude Medical™
  • Dopuszczalne pole magnetyczne do 3 Tesli
  • Gradient przestrzenny do 525 Gs/cm
  • Maksymalny specyficzny wskaźnik absorbcji uśredniony dla całego ciała wynoszący 2,0 W/kg dla 15 minut skanowa-nia
  • Jakość obrazu rezonansu magnetycznego może być gorsza jeśli oglądany obszar pokrywa się dokładnie lub w znacz-nym stopniu z obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zastawki.
  rozwiń Zwiń
 • Pierścień do annuloplastyki Medtronic Duran
  • Dopuszczalne pole magnetyczne ≤3,0 Tesli
  • Pole magnetyczne o gradiencie przestrzennym indukcji ≤3,9 T/m
  • Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała odczytana z wyświetlacza urządzenia może wynieść 1,1 W/kg dla skanowania ≤20min.
  rozwiń Zwiń
 • Pierścień do annuloplastyki Carpentier-Edwards Physio
  • Statyczne pole magnetyczne o indukcji magnetycznej ≤3,0 Tesli
  • Maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego równy 720 gaussów/cm lub mniej
  • Maksymalny, raportowany przez system MR, współczynnik absorpcji właściwej dla całego ciała wyniesie 3 W/kg przez 15 minut obrazowania (tzn. na sekwencję impulsów)
  rozwiń Zwiń
 • Nierdzewny drut stalowy (do zamknięcia mostka)
  • Zastosowanie nici ze stali nierdzewnej mogą zniekształcać obrazy uzyskiwane w technice NMR
  • Istnieje również minimalne ryzyko ruchu nici stalowych w czasie badania przy użyciu sprzętu do NMR.
  rozwiń Zwiń
 • Elektrody nasierdziowe
  • Jednoczesne wykorzystanie MRI nie jest zalecane ze względu na możliwość przemieszczania i nagrzewania elektrod.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka biologiczna Medtronic Hancock® II
  • Stałe pole magnetyczne o indukcji ≤3,0 tesli
  • Pole magnetyczne o gradiencie przestrzennym indukcji ≤3,9 T/m
  • Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała odczytana z wyświetlacza urządzenia może wynieść 1,1 W/kg dla skanowania przez czas ≤20min.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka biologiczna Biocor™/Epic™/Epic™Supra
  • Statyczne pole magnetyczne do 3 Tesli
  • Gradient przestrzenny do 525 Gs/cm
  • Maksymalny specyficzny wskaźnik absorpcji uśredniony dla całego ciała wynoszący 2,0 W/kg dla 15 minut skanowa-nia.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawki biologiczne stentowe Perimount (2900, 6900), Perimount Magna (3000) oraz pierścienie Classic (4400, 4500), Physio (4450), GeoForm (4200), EtLogix (4100) nie stanowią zagrożenia u chorych poddawanych badaniom z wykorzystaniem pola magnetyczne
  • w statycznym polu 1,5; 3,0 oraz 8,0 Tesla nie stwierdzono aby komponenty użyte do ich budowy wykazywały więcej niż śladowe właściwości ferromagnetyczne.
  • Wszystkie badane produkty uznano za bezpieczne w statycznym polu magnetycznym do natężenia 8 Tesla włącznie.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka biologiczna Perimount Magna Ease (3300, 7300) oraz zastawka przezskórna Edwards Sapien
  • w statycznym polu 3,0 Tesla nie stwierdzono aby komponenty użyte do ich budowy wykazywały więcej niż śladowe właściwości ferromagnetyczne i nie stanowią zagrożenia u chorych poddawanych badaniom z wykorzystaniem pola magnetycznego do natężenia 3 Tesla włącznie
  rozwiń Zwiń
 • Przezcewnikowa biologiczna zastawka pnia płucnego Melody™
  • Stałe pole magnetyczne o indukcji ≤3,0 tesli
  • Pole magnetyczne o gradiencie przestrzennym indukcji ≤3,9 T/m
  • Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała odczy-tana z wyświetlacza urządzenia może wynieść 1,1 W/kg dla skanowania przez czas ≤20 minut
  • W testach nieklinicznych przezcewnikowa zastawka pnia płucnego Melody™ powodowała wzrost temperatury o ≤0,2°C przy maksymalnej wartości uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała wynoszącej 1,1 W/kg dla skanowania MR przez czas ≤20 minut w polu magnetycznym o indukcji 3,0 tesli. Sys-tem do rezonansu magnetycznego GE Signa®2 LX 3.0 T: wielocewkowy elektromagnes nadprzewodnikowy z aktyw-nym ekranowaniem umieszczony w tunelu 94 cm; amplituda gradientu — 40 mT/m, szybkość narastania — 150 T/m/s; oprogramowanie VH3_M4. Maksymalna wartość współczynnika SAR dla całego ciała wynosząca 1,1 W/kg dla skanowania w czasie ≤20 minut została odczytana z konsoli skanera
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka biologiczna Corevalve
  • Statyczne pole magnetyczne o indukcji ≤3 tesli;
  • Pole o gradiencie przestrzennym o indukcji ≤1500 Gs/cm;
  • Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała może wynieść 2,0 W/kg dla skanowania przez 15 minut;
  • Normalny tryb działania systemu MR.
  • W testach nieklinicznych maksymalny wzrost temperatury urządzenia wynosił 3,5°C przy 64 MHz i 3,6°C przy 128 MHz dla uśrednionego współczynnika pochłaniania (SAR) w przeliczeniu na kilogram masy ciała równego 2 W/kg przy skanowaniu trwającym 15 minut. W sytuacji gdy obszar zainteresowania pokrywa się z miejscem wszczepienia urządzenia lub znajduje się w jego okolicy, jakość obrazu uzyskanego metodą rezonansu magnetycznego może być obniżona.
  rozwiń Zwiń
 • Zastawka biologiczna Perceval S
  • Statyczne pole magnetyczne o natężeniu ≤3 tesli
  • Pole magnetyczne o maksymalnym gradiencie przestrzennym <720 Gauss/cm;
  • W testach nieklinicznych wzrost temperatury urządzenia wynosił 1,6°C podczas 15.minutowego badania w polu o natężeniu 3 tesli
  rozwiń Zwiń
 • Klipsy naczyniowe tytanowe, Grena LTD
  • nie generują żadnego klinicznie istotnego dla pacjenta ryzyka podczas badania w rezonansie magnetycznym o natę-żeniu pola ≤3 tesli.
  rozwiń Zwiń