Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

działalność dydaktyczna

Ośrodek organizuje szkolenia w postaci kursów, konferencji, warsztatów, mające na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności personelu medycznego.

Przeprowadzamy szkolenia zarówno z własnej inicjatywy, jak i odpłatnie, na zlecenie lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wszystkie podmioty zewnętrzne traktowane są na równych zasadach. Istnieje także możliwość wynajęcia sali wykładowej wraz z niezbędną do przeprowadzenia szkolenia infrastrukturą.


Szkolenia mogą mieć na celu:

a) poszerzenie ogólnej wiedzy medycznej teoretycznej lub praktycznej personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, techników, itp.),

b) zapoznanie personelu medycznego ze stosowaniem konkretnych wyrobów medycznych lub produktów leczniczych.


Szkolenia te nie mogą mieć charakteru promocyjno-reklamowego, a zleceniodawca takiego szkolenia nie może powoływać się na rekomendację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


Szkolenia dotyczące produktów leczniczych mogą odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne, z zastrzeżeniem, że zabronione jest organizowanie szkoleń dotyczących leków refundowanych.


Ośrodek zapewnia odpowiednich wykładowców zatrudnionych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przy czym istnieje możliwość uzgodnionego z Ośrodkiem wyboru wykładowców przez zleceniodawcę. W takim przypadku zleceniodawca zawiera z wykładowcami stosowne umowy, z tym zastrzeżeniem, że Ośrodek otrzyma informację o wysokości wynagrodzenia przeznaczonego dla wykładowcy. Ośrodek indywidualnie uzgadnia ze zleceniodawcą wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia lub wynajem sali.