Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

działalność dydaktyczna

Ośrodek organizuje szkolenia w postaci kursów, konferencji, warsztatów, mające na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności personelu medycznego.

Przeprowadzamy szkolenia zarówno z własnej inicjatywy, jak i odpłatnie, na zlecenie lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wszystkie podmioty zewnętrzne traktowane są na równych zasadach. Istnieje także możliwość wynajęcia sali wykładowej wraz z niezbędną do przeprowadzenia szkolenia infrastrukturą.


Szkolenia mogą mieć na celu:

 •  poszerzenie ogólnej wiedzy medycznej teoretycznej lub praktycznej personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, techników, itp.),
 •  zapoznanie personelu medycznego ze stosowaniem konkretnych wyrobów medycznych lub produktów leczniczych.


Szkolenia te nie mogą mieć charakteru promocyjno-reklamowego, a zleceniodawca takiego szkolenia nie może powoływać się na rekomendację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


Szkolenia dotyczące produktów leczniczych mogą odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne, z zastrzeżeniem, że zabronione jest organizowanie szkoleń dotyczących leków refundowanych.


Ośrodek zapewnia odpowiednich wykładowców zatrudnionych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przy czym istnieje możliwość uzgodnionego z Ośrodkiem wyboru wykładowców przez zleceniodawcę. W takim przypadku zleceniodawca zawiera z wykładowcami stosowne umowy, z tym zastrzeżeniem, że Ośrodek otrzyma informację o wysokości wynagrodzenia przeznaczonego dla wykładowcy. Ośrodek indywidualnie uzgadnia ze zleceniodawcą wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia lub wynajem sali.