Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przygotowanie do zabiegów

 • Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EPS)

  W razie przewlekłego stosowania leków przeciwkrzepliwych (np. Acenokumarol, Warfin, Sintrom) wskazane jest ich odstawienie na około 5-7 dni przed zabiegiem i zastąpienie heparyną drobnocząsteczkową w zastrzykach podskórnych (za wyjątkiem dnia zabiegu). Nie należy przed badaniem odstawiać leków przeciwpłytkowych np. preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Aspiryn, Bestpirin) czy preparatów tiklopidyny/klopidogrelu (np. Ticlo, Plavix, Zyllt, Areplex), jeśli istnieją wskazania do ich stosowania.

  rozwiń Zwiń
 • Ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RF) lub krioablacja (CRYO)

  W razie przewlekłego stosowania leków przeciwwkrzepliwych (np. Acenokumarol, Warfin, Sintrom) wskazane jest ich odstawienie na około 5-7 dni przed zabiegiem i zastąpienie heparyną drobnocząsteczkową w zastrzykach podskórnych (za wyjątkiem dnia zabiegu). Nie należy przez zabiegiem odstawiać leków przeciwpłytkowych np. preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Aspiryn, Bestpirin) czy preparatów tiklopidyny/klopidogrelu (np. Ticlo, Plavix, Zyllt, Areplex), jeśli istnieją wskazania do ich stosowania.

  rozwiń Zwiń
 • Stymulacja przezprzełykowa

  Pacjent skierowany do zabiegu powinien zgłosić się do pracowni na czczo, posiadać skierowanie z Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca z określeniem celu badania oraz wynik badania w kierunku obecności w surowicy krwi antygenu HBs. U pacjentów kierowanych w trybie planowym zalecane jest wykonanie szczepień ochronnych przeciw WZW typu B.

  rozwiń Zwiń
 • Implantacja kardiostymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz stymulatorów resynchronizujących z opcją kardiowertera-defibrylatora

  Chory zakwalifikowany implantacji urządzenia w chwili przyjęcia do szpitala powinien posiadać aktualne wyniki badań zaleconych przez konsultującego lekarza kardiologa oraz pełną dokumentację medyczną. U chorych kierowanych w trybie planowym zaleca się podanie przynajmniej dwóch dawek szczepionki przeciw WZW typu B.
  W razie przewlekłego stosowania leków przeciwkrzepliwych (np. Acenokumarol, Warfin, Sintrom) wskazane jest ich odstawienie na około 5-7 dni przed zabiegiem i zastąpienie heparyną drobnocząsteczkową w zastrzykach podskórnych (za wyjątkiem dnia zabiegu). Nie należy przed zabiegiem odstawiać leków przeciwpłytkowych np. preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Aspiryn, Bestpirin) czy preparatów tiklopidyny/klopidogrelu (np. Ticlo, Plavix, Zyllt, Areplex), jeśli istnieją wskazania do ich stosowania.

  rozwiń Zwiń