Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zad.7 Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków

Liczba szkolących się na 1 kursie: 4 osoby

PROGRAM:

 

 

 

Dzień 1

9:00 - Powitanie uczestników

9:30 - Migotanie przedsionków - epidemiologia, rozpoznawanie i kwalifikacja do leczenia inwazyjnego w świetle obowiązujących wytycznych (EBM wg ESC/EACTS)

10:30 - Farmakoterapia w migotaniu przedsionków - EBM

10:30 - Inwazyjne leczenie migotania przedsionków - EBM

11:00 - Izolacja żył płucnych - podstawa leczenia AF (wykład oraz zajęcia praktyczne w pracowni elektrofizjologii)

13:00 - Obiad

14:00 - Zasady leczenia przeciwkrzepliwego - ocena ryzyka, monitorowanie terapii. Tradycyjne oraz nowe farmaceutyki - EBM

15:00 - Ocena skuteczności leczenia - badanie holterowskie. Kryteria sukcesu, dalsze leczenie farmakologiczne i jego redukcja w czasie.

16:00 - Monitoring, e-monitoring, home-monitoring - nowoczesne elementy telemedycyny.

 

Dzień 2

8:00 - Nawrót choroby - oczekiwania pacjenta, możliwości dalszej terapii - rozmowa z pacjentem w aspekcie dalszego leczenia inwazyjnego, w tym - leczenia chirurgicznego – studium przypadku

9:00 - Kwalifikacja do leczenia hybrydowego - rola zespołu ekspertów (HeartTeam) - wskazania oparte o wiedzę i wytyczne (EBM; wg ESC/EACTS) – konsultacje pacjentów

10:00 - Zasada leczenia hybrydowego - technika zabiegu chirurgicznego (omówienie oraz zajęcia na symulatorze + wetlab)

12:00 - Zabieg operacyjny - specyfika dostępu przezbrzusznego, zasady endoskopii (omówienie oraz zajęcia praktyczne - hands-on-experience)

OBIAD

14:00 - Etapowość postepowania - kiedy elektrofizjologia, kiedy chirurgia, zalety i wady   rozwiązań dwuetapowych (dyskusja z udziałem elektrofizjologa i chirurga) – studium             przypadków klinicznych

15:00 - Zamkniecie uszka lewego przedsionka w trakcie zabiegu hybrydowego - możliwości i       technika przezskórna i chirurgiczna

16:00 - Test i zakończenie kursu

 

Kurs zaczyna się testem 16 pytań (test wyboru). Test jest ponownie przedstawiony uczestnikom po kursie, po ostatnim wykładzie, celem oceny nabytej wiedzy w pamięci krótkotrwałej i potencjalnych efektów części teoretycznej kursu.