Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kiedy transplantacja płuc jest potrzebna

Transplantacja płuca, płuc, lub serca i płuca jest zabiegiem wykonywanym u chorych z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem tego narządu, u których wyczerpane zostały możliwości alternatywnego leczenia, tzn. nie ma możliwości wykonania innego zabiegu kardiochirurgicznego lub torakochirurgicznego, a leczenia farmakologiczne nie daje nadziei na powstrzymanie dalszego postępu choroby. Kwalifikacja do zabiegu opiera się na badaniach oceniających w sposób obiektywny funkcję płuc, serca.

Transplantację proponuje się choremu, którego szanse na przeżycie najbliższych 2 lat nie przekraczają 50%, osobie u której choroba stanowi bezpośrednie zagrożenie życia względnie przypuszcza się, że doprowadzi ona do śmierci w ciągu kilku dni lub tygodni, proponuje się transplantację w trybie pilnym.

Możliwe są trzy typy zabiegów, zależne od wskazań:

1. Przeszczep pojedynczego płuca.

Wskazania:

 • Choroby restrykcyjne płuc (zaawansowane samoistne zwłóknienie płuc, sarkoidoza w fazie zwłóknienia, pylice w fazie zwłóknienia, inne restrykcyjne schorzenia płuc)
 • Choroby obturacyjne płuc (zaawansowane postacie rozedmy płuc)
 • Choroby naczyń płucnych (pierwotne nadciśnienie płucne)

2. Przeszczep obu płuc.

Wskazania:

 • Mukowiscydoza
 • Rozstrzenie oskrzeli

3. Przeszczep płuc i serca.

Wskazania:

 • Pierwotne nadciśnienie płucne
 • Zespół Eissenmengera
 • Przewlekła zatorowość płucna nie kwalifikująca się do trombendarterektomii

 

Wskazania do transplantacji płuc występują najczęściej w obturacyjnych, restrykcyjnych, zakaźnych i naczyniowych chorobach płuc. Charakteryzują się:

 • Nieodwracalnym uszkodzeniem narządu
 • Krótkim przewidywanych czasem przeżycia chorego

Przeciwwskazania do przeszczepu płuc, opracowane przez Międzynarodową Organizację Przeszczepów Serca i Płuc (ISHLT) w 2006 r. wśród przeciwwskazań do przeszczepu płuc / serca i płuc wymieniają:

 • Chorobę nowotworową lub 5-letni okres od wyleczenia (za wyjątkiem raka skóry innego niż czerniak)
 • Krańcową, nieuleczalną niewydolność wielonarządową (serce, nerki, wątroba)
 • Chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego bez możliwości terapii lub z towarzyszącym upośledzeniem funkcji lewej komory
 • Nieuleczalne stadium choroby infekcyjnej (wirusowe zapalenie wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu C, HIV)
 • Znaczne zniekształcenie klatki piersiowej, kręgosłupa
 • Brak zgody, chęci chorego
 • Uwarunkowania socjalne
 • Uzależnienie – alkoholizm, nikotynizm (okres abstynencji minimum 6 miesięcy)

Przeciwwskazaniami bezwzględnymi są:

 • Wiek powyżej 65 lat dla pojedynczego płuca, wiek powyżej 60 lat dla przeszczepu obu płuc, wiek powyżej 55 lat dla przeszczepu płuc i serca
 • Krytyczny/ niestabilny stan kliniczny
 • Kolonizacja opornymi szczepami bakterii, grzybów
 • Otyłość
 • Ciężka objawowa osteoporoza,
 • Znaczne ograniczenia ruchomości, bez możliwości rehabilitacji po zabiegu

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu chorego do transplantacji płuc podejmuje doświadczony kardiochirurg-
transplantolog w ośrodku przeprowadzającym transplantację