Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Zasady przyjęć

Zespół poradni specjalistycznych SCCS posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń ambulatoryjnych.

Konsultacje chorych w Poradni Kardiologicznej Dorosłych odbywają się codziennie w dni robocze w godzinach:

  • pn: 8.00-18.00
  • wt-pt: 8.00-16.00

Chorzy ambulatoryjni przyjmowani są codziennie, w terminie ustalonym wcześniej w rejestracji poradni:

  • chorzy pierwszorazowi: przypadek „pilny” i „stabilny”, po uprzednim uzgodnieniu terminu i wpisaniu w kolejkę oczekujących przejmowani są wg harmonogramu pracy lekarzy zatrudnionych w Poradni
  • pacjenci kontynuujący leczenie, przyjmowani są zgodnie z wyznaczonym terminem wizyty
  • chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są w trybie nagłym