Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

EDU-HEART SILESIAN POWER

 

NIEODPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA LEKARZY!

 

Ruszyła rekrutacja - ZAPISZ SIĘ

 

Szanowni Państwo,

 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zostało beneficjentem środków na realizację projektu edukacyjnego pt. „EDU HEART SILESIAN POWER -  Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka.”

 

W ramach projektu dofinansowanie otrzymały następujące kursy:

 1. Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej
 2. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta.
  UWAGA - BRAK MIEJSC DO KOŃCA 2023 ROKU.
 3. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany - od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta KURS ZAKOŃCZONY 
 4. Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca
 5. Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO) UWAGA - BRAK MIEJSC DO KOŃCA 2023 ROKU.
 6. Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków
 7. Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków.
 8. Wspomaganie niewydolnego serca krótko-, średnio- i długoterminowe (MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team

 

Jako ponadregionalny ośrodek referencyjny oferujemy wysoki poziom merytoryczny, co najmniej 50% zajęć praktycznych, małe grupy, nowoczesny sprzęt. Szczegóły dot. programu poszczególnych kursów, rekrutacji, itd. znajdują się w zakładkach poniżej.

 

Zapraszamy specjalistów i rezydentów z kardiologii, kardiochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, internistów, pediatrów, a także lekarzy innych specjalności, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu, aby poszerzyć swoje umiejętności, uzyskując dodatkowe kompetencje przydatne w wykonywaniu swojego zawodu.

 

Powyższy grant uzyskano w drodze zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

Serdecznie zapraszamy!