Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Prowadzone rejestry, bazy danych

  • Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS (od 2003 roku koordynacja jednego z największych na świecie tego typu rejestrów, w którym zgromadzono do chwili obecnej dane ponad 400 000 chorych; finansowany przez Ministrstwo Zdrowia)
  • EURObservational Research Programme – Trans Catheter Valve Treatment Registry (TCVT Pilot Registry) - Rejestr Przezcewnikowych Zabiegów Zastawkowych - pilotaż (koordynacja rejestru w Polsce; finansowany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
  • Rejestr POL-TAVI FIRST (koordynacja pierwszego w Polsce rejestru chorych z ciężką objawową stenozą zastawki aortalnej, poddanych terapii metodą przezskórnej implantacji zastawki aortalnej)
  • Ogólnopolski Kardiochirurgiczny Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej PIMaR (koordynacja rejestru w Polsce w latach 2006-2009, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD)