Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

najważniejsze publikacje

 • Piotr Knapik, Paweł Nadziakiewicz, Ewa Urbańska, Wojciech Saucha, Mirosława Herdyńska, Marian Zembala. Cardiopulmonary bypass increases postoperative glycemia and insulin consumpation after coronary surgery. Ann.Thorac.Surg.2009; Vol.87, No.6, p.1859-1865
 • Katarzyna Rutkowska, Piotr Knapik, Hanna Misiołek The effect of dexmedetomidine sedation on brachial plexus block in patients with end-stage renal disease.Eur.J.Anaesthesiol.2009; Vol.26, No.10, p.851-855
 • Hanna Misiołek, Piotr Knapik, Maciej Misiołek, Damian Czyżewski, Wojciech Rokicki. High-frequency ventilation is not suitable for minithoracotomy. Eur.J.Anaesthesiol.2009; Vol.26, No.8, p.701-703
 • Ewa Kucewicz-Czech, Jacek Wojarski, Sławomir Żegleń, Roman Przybylski, Marian Zembala, Jan Głowacki, Wojciech Saucha, Leszek Goliszek, Bartłomiej Szafron, Marcin Maruszewski, Damian Czyżewski Pulmonary hypertension - intra- and early postoperative management in patients undergoing lung transplantation. Kardiol.Pol.2009; T.67, nr 9, s.989-994
 • Piotr Knapik, Daniel Cieśla, Maciej Wawrzyńczyk, Małgorzata Knapik, Jarosław Borkowski, Marian Zembala. Incidence and prediction of permanent neurological deficits after cardiac surgery - are the existing models of prediction truly global? Eur.J.Cardiothorac.Surg.2010; Vol.37, No.3, p.717-723
 • Jarosław Borkowski, Piotr Knapik, Tadeusz Krzemiński, Dobór środków sedacji pooperacyjnej u chorych po operacjach kardiochirurgicznych. : Czy agoniści receptorów adrenergicznych alfa-2 spełnią nasze oczekiwania? Kardiochir.Torakochir.Pol.2010; T.7, nr 2, s.173-179
 • Wojciech Saucha, Marcin Maruszewski, Ewa Kucewicz-Czech; Opieka nad dawcą - rola nie tylko anestezjologa. Kardiochir.Torakochir.Pol.2010; T.7, nr 4, s.424-426
 • Jarosław Borkowski, Piotr Knapik, Jerzy Czapla, Paweł Nadziakiewicz, Dawid Borowik; Skuteczność i bezpieczeństwo pooperacyjnej sedacji z zastosowaniem deksmedetomidyny po rewaskularyzacji naczyń wieńcowych. Kardiochir.Torakochir.Pol.2010; T.7, nr 3, s.304-311
 • Janusz Siedy, Piotr Knapik, Wojciech Saucha, Maria Gross; Comparison of propofol and etomidate anaesthesia for elective electrical cardioversion.Źródło: Kardiol.Pol.2010; T.68, nr 11, s.1249-1255
 • Ewa Kucewicz-Czech, Jacek Wojarski, Sławomir Żegleń, Ewa Urbańska, Roman Przybylski, Szymon Pawlak, Marcin Maruszewski, Jerzy Czapla, Ewa Żukowska-Szczechowska, Marian Zembala. Operacje kardiochirurgiczne u pacjentów dializowanych z powodu skrajnej niewydolności nerek. Kardiol.Pol.2010; T.68, nr 9, s.1088-1090
 • Piotr Knapik, Daniel Cieśla, Krzysztof Filipiak, Małgorzata Knapik, Marian Zembala. Prevalence and clinical significance of elevated preoperative glycosylated hemoglobin in diabetic patients scheduled for coronary artery surgery. Eur.J.Cardiothorac.Surg.2011; Vol.39, No.4, p.484-489
 • Piotr Knapik, Daniel Cieśla, Dawid Borowik, Piotr Czempik, Tomasz Knapik. Prolonged ventilation post cardiac surgery - tips and pitfalls of the prediction game. J.Cardiothorac.Surg.2011; Vol.6, 158, [8 pages]
 • Ewa Kucewicz-Czech, Ewa Urbańska, Piotr Wolski, Piotr Knapik, Jarosław Borkowski, Ewa Podwińska. Monitorowanie regionalnej saturacji mózgowej podczas zabiegów kardiochirurgicznych - algorytm postępowania. Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 4, s.504-508
 • Ewa Kucewicz, Rafał Drwiła, Karol Krawczyk, Wojciech Kruczak, Jacek Prokopowicz, Krzysztof Toczek, Ewa Urbańska, Mirosław Ziętkiewicz, Hanna Misiołek, Piotr Knapik. Terapia ukierunkowana na cel - profilaktyka powikłań wczesnego okresu pooperacyjnego - podsumowanie kursu. Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 3, s.374-378
 • Piotr Knapik, Wojciech Rychlik, Janusz Siedy, Paweł Nadziakiewicz, Daniel Cieśla. Comparison of intravascular and conventional hypothermia after cardiac arrest. Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 11, s.1157-1163
 • Piotr Knapik. ECMO - reaktywacja, czyli nowe wyzwanie dla kardiochirurgów, anestezjologów i oddziałów intensywnej terapii. Komentarz redakcyjny. Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 4, s.421-422
 • Piotr Knapik. Leczenie nerkozastępcze - lepiej wcześniej niż później. Komentarz redakcyjny. Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 9, s.897
 • Piotr Knapik, Roman Przybylski, Paweł Nadziakiewicz, Rafał Koba, Tomasz Maciejewski, Marcin Borowicz, Grzegorz Włoczka, Szymon Pawlak, Marian Zembala. Zastosowanie utleniania pozaustrojowego (ECMO) w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej infekcją wirusem grypy pandemicznej. Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 4, s.416-420
 • Małgorzata Walaszczyk, Piotr Knapik, Hanna Misiołek, Wojciech Korlacki. Epidural and opioid analgesia following the Nuss procedure. Med.Sci.Monitor.2011; Vol.17, No.11, p.PH81-PH86
 • Knapik Piotr, Misiołek Hanna. ECMO - centralizować terapię czy nie? Anest.Inten.Ter.2011; 43: 142-143.
 • Rychlik W, Knapik Piotr, Siedy J. Łagodna hipotermia terapeutyczna. Nowe możliwości techniczne, nowa szansa dla chorych po zatrzymaniu krążenia - cz.2. Ogólnopolski Przegl.Med.2011, nr 4, s.27-30
 • Knapik Piotr, Przybylski Roman, Borkowski Jarosław, Koba Rafał, Borowik Dawid, Maciejewski Tomasz, Borowicz Marcin, Włoczka Grzegorz. Transport chorych z zastosowaniem utleniania pozaustrojowego (ECMO). Anest.Inten.Ter.2011; 43: 169-173.
 • Walaszczyk Małgorzata, Knapik Piotr, Misiołek Hanna, Korlacki Wojciech. Epidural and opioid analgesia following the Nuss procedure. Med Sci Monit. 2011 Nov;17(11):PH81-86.
 • Knapik Piotr, Rychlik Wojciech, Duda D, Gołyszny R, Borowik Dawid, Cieśla Daniel. Relationship between blood, nasopharyngeal and urinary bladder temperature during intravascular cooling for therapeutic hypothermia after cardiac arrest. Resuscitation. 2012 Feb;83(2):208-12.
 • Knapik Piotr, Ciesla Daniel, Przybylski Roman,  Knapik Tomasz. The influence of heparin resistance on postoperative complications in patients undergoing coronary surgery Med Sci Monit. 2012 Feb;18(2):CR105-111.
 • Knapik Piotr, Knapik Małgorzata. Znieczulenie u chorych do operacji kardiochirurgicznych. W: Problemy anestezjologiczne w chorobach układu krążenia. / Pod red.: K. Kuszy oraz S. Rzymskiego. Bydgoszcz : Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, 2012. s.7-15
 • Knapik Piotr, Kukulski Tomasz. Echokardiografia przezprzełykowa jako technika monitorowania podczas zabiegów kardiochirurgicznych i niekardiochirurgicznych u chorych z wysokim ryzykiem sercowym. W: Współczesne zagadnienia intensywnej terapii. / Pod.red.: K. Kuszy oraz S. Rzymskiego. Bydgoszcz : Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, 2012. s.333-337
 • Knapik Piotr, Knapik Małgorzata. Mechanizmy działania, zastosowanie i skutki uboczne terapii lekami działającymi inotropowo dodatnio W: Współczesne zagadnienia intensywnej terapii. / Pod.red.: K. Kuszy oraz S. Rzymskiego. Bydgoszcz : Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, 2012. s.327-332
 • Knapik Piotr, Świątkowski Andrzej. Okołooperacyjne powikłania sercowo-naczyniowe. W: Współczesne zagadnienia intensywnej terapii. / Pod red.: K. Kuszy oraz S. Rzymskiego. Bydgoszcz : Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, 2012. s.317-326
 • Wujtewicz Maria, Maciejewski Dariusz, Misiołek Hanna, Fijałkowska Anna, Gaszyński Wojciech, Knapik Piotr, Lango Romuald. Zastosowanie deksmedetomidyny na oddziale intensywnej terapii dorosłych Anest.Inten.Ter./Anaesth.Intens.Ther.2013; T.45, nr 4, s.253-260
 • Misiołek Hanna, Budziński Dariusz, Karpe Jacek, Knapik Piotr, Czyżewski Damian. Hemodynamic consequences of different ventilation methods used in lung surgery. Kardiochir Torakochir Pol 2013; 10(4): 397-402
 • Krzych Łukasz, Przybylski Roman, Knapik Piotr. Pozustrojowe utlenowanie krwi - prowadzenie terapii, aspekty techniczne W: Znieczulenie i intensywna terapia chorych z patologia układu oddechowego / Pod red.: K. Kuszy, K.Wawrzysniak, Z.Szkulmowskiego. Bydgoszcz 2014 : Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, 2012. s.105-113
 • Krzych Łukasz, Nowacka E, Knapik Piotr: Malopłytkowość poheparynowa Anest. Inten. Ter. 2015; 47(1): 63-76, 65-79
 • Saucha Wojciech, Sołek-Pastuszka J, Bohatyrewicz Romuald, Knapik Piotr. Możliwości wykonania próby bezdechu w czasie procedury rozpoznawania śmierci mózgu u chorych leczonych z użyciem utlenowania pozaustrojowego (ECMO). Anest.Inten.Ter..2015; 47(4):, 382-385.
 • Krzych Łukasz, Czempik Piotr, Saucha Wojciech, Kokocińska Danuta, Knapik Piotr.  Stężenie białka S100B w surowicy krwi dawców narządów po stwierdzonej śmierci mózgu - doniesienie wstępne. Anest.Inten.Ter..2015; 47(4):, 332-335.
 • Saucha Wojciech, Maciejewski Tomasz, Knapik Piotr Zasady opieki nad dawcą serca i płuc W: Transplantologia kliniczna: przeszczepy narządowe. / Pod red. nauk.: Lecha Cierpki i Magdaleny Durlik, Czempik Piotr, Cieśla Daniel, Knapik Piotr, Krzych Łukasz. Czynniki ryzyka ostrego uszkodzenia nerek wymagającego zastosowania leczenie nerkozastępczego na podstawie danych rejestrowych. Anest.Inten.Ter..2016; 48(3):, 193-198.
 • Knapik Piotr, Knapik Małgorzatas, Partyka Robert, Broll I, Cieśla D, Wawrzyńczyk Maciej, Kokocińska Danuta, Jałowiecki Przemysław. Utility of serum concentration of protein S100 at admission to the medical intensive care unit in prediction of permanent neurological injury. Kardiochir.Torakochir.Pol.2016; 13(4): 347-352.
 • Kucewicz-Czech Eewa, Kiecak Katarzyna, Urbańska Ewa, Maciejewski Tomasz, Kaliś Robert, Pakosiewicz Waldemar, Kołodziej T, Knapik Piotr, Przybylski Roman, Zembala Marian.  Perioperative care in elderly cardiac surgery patients. Kardiochir.Torakochir.Pol.2016; 13(4): 340-346.
 • Czempik Piotr, Cieśla Daniel, Knapik Piotr, Krzych Łukasz. Outcomes of patients with acute kidney injury with regard to time of initiation and modality of renal replacement therapy - first data from the Silesian Registry of Intensive Care Units. Kardiochir.Torakochir.Pol.2016; 13(2): 122-129.
 • Knapik Małgorzata, Zbieralska Ewa, Kłaczek Bogumiła, Szczepańska Anna, Cieśla Daniel, Knapik Piotr. Przebieg i wyniki leczenia pacjentów w wieku powyżej 79 lat hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii. Ann.Acad.Med.Siles.2016; 70: 286-290.
 • Krzych Łukasz, Czempik Piotr, Kucewicz-Czech Ewa, Knapik Piotr. Śląski Rejestr Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Anest.Inten.Ter..2015; 47(4):, 382-385.
 • Hura Grzegorz, Misiołek Hanna, Krakus Adam, Karpe Jacek, Grochla Marek, Knapik Piotr. Haemodynamic and respiratory response to the paravertebral injection of 0.5% ropivacaine and 0.5% bupivacaine. Anestezjol.Ratow.2017; 11(3): .241-246.
 • Krzych Łukasz, Łoj Piotr, Nowak T, Kazura W, Knapik Piotr. Short-term proton pump inhibitor treatment may cause hypomagnesaemia in critically ill patients - a pilot study. Acta Biochim.Pol.2017; 64(.3): 499-501
 • Knapik Piotr, Krzych Łukasz, Weigl W, Admaski J, Hultstom M. Mortality rate in Polish intensive care units is lower than predicted according to the APACHE II scoring system. Intens.Care Med.2017; 43:1745-1746
 • Krzych Łukasz, Gołab K, Pstraś J, Knapik Piotr. Predicting outcome after cardiac arrest with serum S-100B protein and procalcitonin: A prospective observational study Eur.J.Anaesthesiol.2017; 34(12): 846-848
 • Walaszczyk Małgorzata, Wiench R, Copik Maja, Karpe Jacek, Łowicka Małgorzata, Pióro Anna, Knapik Piotr, Misiołek Hanna. Ropivacaine has no advantage over bupivacaine in thoracic epidural analgesia for patients with pectus excavatum undergoing the Nuss procedure - a single blind randomized clinical trial comparing efficacy and safety. Kardiochir.Torakochir.Pol. 2018; 15(1): 5-9.
 • Grochla Marek, Knapik Małgorzata, Rychlik Wojciech, Gierek Danuta, Misiewska-Kaczur A, Jasińska Małgorzata, Piontek Magdalena, Knapik Piotr. Nagłe zatrzymanie krążenia prze przyjęciem do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. Anestezjol.Ratow.2018; 12(1): .38-44.
 • Czempik Piotr, Cieśla Daniel, Knapik Piotr, Krzych Łukasz. Mortality of patients with acute kidney injury requiring renal replacement therapy Adv.Clin.Exp.Med.2018; 27(.3): 327-333
 • Knapik Piotr, Misiewska-Kaczur Agnieszka, Gierek Danuta, Rychlik Wojciech, Czekaj Marek, Łowicka Małgorzata, Jezienicki Marcin.  Dzien i pora przyjecia chorego na oddział anestezjologii i intensywnej terapii - czy to ma znaczenie? Anestezjologia Intensywna terapia 2018; 50(1):27-34
 • Obersztyn Maciej, dsdam, Nadziakiewicz Paweł, Knapik Piotr. Evaluation of thoracic epidural analgesia in patients undergoing coronary artery bypass surgery-a prospective randomiozed trial Kardiochirurgia Torakochirurgia Polska 2018; 15(2):71-78
 • Trejnowska Ewa, Deptuła A, Tarczyńska-Słomian Magdalena, Knapik Piotr, Jankowski M, Misiewska-Kaczur Agnieszka, Tamowicz B, Śmiechowicz Jakub, Antończyk Remigiusz, Armatowicz P, Sułkowski W, Durek Grazyna. Surveillance of Antibiotic Prescribing in Intensive Care Units in Poland. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2018 Aug 28;2018:5670238
 • Trejnowska Ewa, Fiszer R, Armatowicz P, Tarczyńska-Słomian Magdalena, Wiklińska Agnieszka, Kurdyś Paulina, Ślusarz K, Kocaj Karol, Knapik Piotr. Life-Saving Stenting of Pulmonary Arteries Critically Narrowed by Mediastinal Lymphoma. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Feb 26. doi: 10.1164/rccm.201807-1366IM
 • Ślusarz K, Kurdyś P, Armatowicz P, Knapik Piotr, Trejnowska Ewa. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) - in the treatment of severe, life-threatening respiratory failure Wiad Lek. 2019;72(9 cz 2):1822-1828.
 • Knapik Piotr, Knapik Małgorzata, Trejnowska Ewa, Kłaczek Bogumiła, Śmietanka Konstanty, Cieśla Daniel, Krzych Łukasz, Kucewicz-Czech Ewa. Should we admit more patients not requiring invasive ventilation to reduce excess mortality in Polish intensive care units? Data from the Silesian ICU Registry. Arch Med Sci. 2019 Sep;15(5):1313-1320.
 • Trejnowska Ewa, Skoczyński S, Armatowicz P, Knapik Małgorzata, Kurdyś Paulina, Ślusarz K, Tarczyńska-Słomian Magdalena, Knapik Piotr. The importance of fluid balance in critically ill patients - a retrospective observational study. Kardiol Pol. 2019 Sep 26. doi: 10.33963/KP.14991.
 • Grochla Marek, Saucha Wojciech, Borkowski Jarosław, Knapik Piotr. Ponowne przyjęcie na OIT - epidemiologia, predykcja i skutki kliniczne Wiad Lek. 2019;72(7):1387-1396.
 • Knapik Piotr, Trejnowska Ewa, Knapik Małgorzata, Kręt M, Cieśla Daniel, Krzych Łukasz, Kucewicz-Czech Ewa. Young Adults Among Patients Admitted to Polish Intensive Care Units in the Silesian ICU Registry. Med Sci Monit. 2019 Aug 2;25:5727-5737
 • Knapik Piotr, Cieśla Daniel, Saucha Wojciech, Knapik Małgorzata, Zembala Michał.O, Przybyłowski Piotr, Kapelak B, Kuśmierczyk M, Jasiński M, Tobota Z, Maruszewski BJ, Zembala Marian; KROK Investigators. Outcome Prediction After Coronary Surgery and Redo Surgery for Bleeding (From the KROK Registry). J Cardiothorac Vasc Anesth. 2019 Nov;33(11):2930-2937.
 • Knapik Piotr, Trejnowska Ewa, Knapik Małgorzata, Skoczyński Szymon, Cyprys Paweł, Cieśla Daniel. Prognostic relevance of serum lactate kinetics should be approached with caution. Intensive Care Med. 2019 Aug;45(8):1172-1173.
 • Knapik Piotr, Knapik Małgorzata, Zembala MO, Przybyłowski Piotr, Nadziakiewicz Paweł, Hrapkowicz Tomasz, Cieśla Daniel, Deja Marek, Suwalski Piotr, Jasiński Marek, Tobota Z, Maruszewski Bogdan J, Zembala M. In-hospital and mid-term outcomes in patients reoperated on due to bleeding following coronary artery surgery (from the KROK Registry). Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2019 Apr 9. pii: ivz089. doi: 10.1093/icvts/ivz089.
 • Grochla Marek, Saucha Wojciech, Cieśla Daniel, Knapik Piotr. Readmissions to general ICUs in a geographic area of Poland are seemingly associated with better outcomes. Int.J.Environ.Res Publ.Health 2020;17(2):1-11
 • Trejnowska Ewa, Skoczyński Szymon, Armatowicz Piotr, Knapik Małgorzata, Kurdyś Paulina, Ślusarz K, Tarczyńska-Słomian Magdalena, Knapik Piotr. Impact of fluid balance on intensive care unit mortality in critically ill patients with cardiovascular disorders. Author's reply. Kardiol. Pol 2020; 78(2):175-176
 • Kokoszka-Bargieł Izabela, Cyprys Paweł, Rutkowska Katarzyna, Madowicz J, Knapik Piotr. Intensive care unit admissions during the first 3 months of the COVID-19 pandemic in Poland: a single-center, cross-sectional study Med Sci Monit. 2020 Sep 26;26:e926974
 • Knapik Piotr, Hirnle Grzegorz, Kowalczuk-Wieteska Aneta, Zembala Michał, Pawlak Szymon, Hrapkowicz Tomasz, Przybyłowski Piotr, Nadziakiewicz Paweł, Cieśla Daniel, Perek B, Kapelak B, Cisowski M, Rogowski J, Pietrzyk E, Tobota Z, Zembala M; KROK Investigators. Off-pump versus on-pump coronary artery surgery in octogenarians (from the KROK Registry). PLoS One. 2020 Sep 10;15(9):e0238880.
 • Knapik Piotr, Borowik Dawid, Cieśla Daniel, Trejnowska Ewa. Epidemiology and clinical characteristics of patients discharged from the ICU in a vegetative or minimally conscious state PLoS One. 2021 Jun 25;16(6):e0253225
 • Pióro Anna, Latos Magdalena, Urlik Maciej, Stącel Tomasz, Gawęda M, Pandel A, Przybyłowski Piotr, Knapik Piotr, Ochman Marek. Antifungal Prophylaxis and Treatment Among Lung Transplant Recipients in Early Postoperative Stage: A Single-Center Study Transplant Proc. 2022 May;54(4):1104-1108.
 • Kokoszka-Bargieł Izabela, Cyprys Paweł, Madeja P, Rutkowska Katarzyna, Wajda-Pokrontka Marta, Madowicz J, Knapik Piotr. Factors influencing death in COVID-19 patients treated in the ICU: a single-centre, cross-sectional study Anaesthesiol Intensive Ther. 2022;54(2):132-140.
 • Łowicka-Smolarek Małgorzata, Kokoszka-Bargieł Izabela, Knapik Małgorzata, Śmietanka Konstanty, Dyrda Piotr, Możdżeń M, Kurczab Magdalena, Borkowski Jarosław, Knapik Piotr. Analysis of Patients with Alcohol Dependence Treated in Silesian Intensive Care Units Int J Environ Res Public Health. 2022 May 12;19(10):5914.
 • Trejnowska Ewa, Skoczyński Szymon, Swinarew AS, Tarczyńska-Słomian Magdalena, Armatowicz Paul, Cyprys Paweł, Cieśla Daniel, Zembala Michał, Knapik Piotr, Hryniewicz K. Value, time and outcomes of elevated lactate levels in adult patients on extracorporeal membrane oxygenation Perfusion. 2022 Sep 28:2676591221130177.
 • Pióro Anna, Latos Magdalena, Urlik Maciej, Stącel Tomasz, Zawadzki Fryderyk, Gawęda M, Pandel A, Przybyłowski Piotr, Knapik Piotr, Ochman Marek. Various Aspects of Bacterial Infections in the Early Postoperative Stage Among Lung Transplant Recipients on Broad-Spectrum Antibiotics: A Single Center Study Transplant Proc. 2022 May;54(4):1097-1103.
 • Trejnowska Ewa, Drobiński Dominik, Knapik Piotr, Wajda-Pokrontka Małgorzata, Szułdrzyński Konstanty, Staromłyński J, Nowak W, Urlik Maciej, Ochman Marek, Goździk Waldemar, Serednicki W, Śmiechowicz J, Brączkowski J, Bąkowski W, Kwinta A, Zembala Michał,  Suwalski Piotr. Extracorporeal membrane oxygenation for severe COVID-19-associated acute respiratory distress syndrome in Poland: a multicenter cohort study. Crit Care 2022: Vol.26, No.1, p.1-10,