Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Procedury wykonywane w pracowni

 1. Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca (EPS) - wykonuje się w celu diagnostyki częstoskurczów nadkomorowych i komorowych.
 2.  Zabiegi ablacji:
 • klasyczna prądem o częstotliwości radiowej
 • z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D CARTO
 • z użyciem systemu elektroanatomicznego EnSite
 • Krioablacja

Zabiegi ablacji RF lub CRYO wykonuje się w celu leczenia częstoskurczów nadkomorowych i komorowych.

 1. Stymulacja przezprzełykowa - zabiegi wykonuje się w celu określenia wydolności węzła zatokowego, sprawności przewodzenia przez łącze przedsionkowo-komorowe oraz prowokowania częstoskurczów, stanowiących potencjalną przyczynę zgłaszanych dolegliwości.
 2. Implantacja kardiostymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz stymulatorów resynchronizujących z opcją kardiowertera-defibrylatora.

 

Kontrola implantowanych urządzeń

Pracownia elektrofizjologii prowadzi w poradni kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca codzienną ambulatoryjną kontrolę wszczepionych urządzeń w gabinecie kwalifikacji do diagnostyki elektrofizjologicznej, elektroterapii i kontroli rozruszników.

Kontrola implantowanych urządzeń tj. kardiostymulatorów u dzieci oraz kardiowerterów defibrylatorów i stymulatorów resynchronizujących z opcją kardiowertera- defibrylatora u dorosłych odbywa się również przez monitoring domowy. Każdy pacjent po wyrażeniu zgody na założenie monitoringu, otrzymuje bezpłatnie do domu odpowiednie urządzenie, dzięki któremu można przez Internet monitorować zaburzenia rytmu serca.

 

Gabinet Monitoringu prowadzi piel. Anna Golus, Tel. 32 37 33 615

Aktualnie monitoring domowy umożliwiają urządzenia firm:

Biotronik (Home Monitoring)

Medtronic (CareLink)

St. Jude Medical (Merlin)

Boston (Latitiude)