Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Działalność diagnostyczna

Pracownia zabezpiecza badania dla chorych hospitalizowanych na wszystkich oddziałach szpitala w trzech budynkach SCCS w systemie 24 h oraz dla pacjentów ambulatoryjnych w godzinach pracy Poradni Kardiologicznej. Łącznie w ciągu roku w pracowni wykonywanych jest ponad 31 000 badań.

Badania wykonywane są w pomieszczeniach pracowni oraz w trybie przyłóżkowym dla chorych oddziałów intensywnej terapii, oddziału pooperacyjnego, pracowni hemodynamiki i bloku operacyjnego.


W pracowni wykonujemy spoczynkowe badania echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe oraz badania serca obciążeniowe na ergometrze rowerowym lub z użyciem dobutaminy i stymulatora. Oprócz badań serca pracownia zabezpiecza także badania przepływów naczyniowych tętniczych i żylnych oraz leczenie tętniaków rzekomych tętnicy udowej za pomocą ostrzykiwania trombiną. Pracownia posiada akredytację sekcji Echokardiografii PTK. Badania echokardiograficzne (obrazy i raporty badań) archiwizowane są w wersji cyfrowej i dostępne są pośrednictwem sieci wewnątrzszpitalnej INFINIT oraz AMMS. Pracownia wyposażona jest także w wewnętrzne stacje robocze - ECHOPAC umożliwiające ilościową analizę off-line obrazów dwu i trójwymiarowych z zastosowaniem nowoczesnych technik oceny funkcji serca min. obrazowania odkształcenia miokardium.


Zakres diagnostyki obrazowej w pracowni obejmuje następujące grupy chorych z:

  • Chorobami mięśnia sercowego i kardiomiopatiami
  • Nabytymi zastawkowymi wadami serca
  • Przewlekłą niewydolnością serca
  • Choroba niedokrwienną serca
  • Migotaniem przedsionków
  • Nadciśnieniem płucnym
  • Guzami i masami wewnątrzsercowymi

Pracownia echokardiografii dorosłych w oparciu o obrazowanie 3D przeprowadza specjalistyczne kwalifikacje chorych do zabiegów przezskórnych: zamknięcia uszka lewego przedsionka, valvuloplastyki balonowej mitralnej i aortalnej, implantacji zapinki MITRACLIP oraz zabiegów TAVI, a następnie monitorowanie ich za pomocą sondy TEE 3D w pracowni hemodynamiki i sali hybrydowej.


Ocena nabytych wad zastawkowych przed zabiegiem chirurgicznym wymiany lub plastyki obejmuje szczegółową ocenę 3D morfologii zastawek oraz dynamiki wady w badaniach obciążeniowych echo na ergometrze rowerowym.