Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Działalność naukowa

Pracownia realizuje własne projekty badawcze i współuczestniczy w wielu ważnych wieloośrodkowych badaniach: STICH, STICHES, IMPROVE-CRT, ISCHEMIA,VIA-CRT.

Koordynuje także krajowe rejestry wad zastawkowych: PIMAR, POLTAVI. Pracownia od lat współpracuje w zakresie rozwoju nowych technik obrazowania serca i ich klinicznego zastosowania z takimi ośrodkami referencyjnymi jak Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia), oraz Centrum Innowacji Kardiologicznych w Oslo (Norwegia).