Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Działalność diagnostyczno-lecznicza

 

W pracowni wykonywane są procedury diagnostyczne i lecznicze u pacjentów cierpiących na częstoskurcze komorowe i nadkomorowe.

 

 

Kwalifikacja do procedur wykonywanych w pracowni odbywa się w ramach konsultacji kardiologicznych w Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Gabinecie kwalifikacji do diagnostyki elektrofizjologicznej, elektroterapii i kontroli rozruszników.

 

Procedury wykonywane w pracowni pozwalają leczyć chorych z zespołem preekscytacji, nawrotnym częstoskurczem węzłowym przedsionkowo-komorowym, częstoskurczem przedsionkowym, typowym i atypowym trzepotaniem przedsionków, migotaniem przedsionków, idiopatycznym lub pozawałowym częstoskurczem komorowym.