Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Język migowy

                                                                  

 

Informacja na temat możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

 

W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, bez konieczności wcześniejszego umawiania można skorzystać z usługi zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa, która jest realizowana przez Polski Związek Głuchych, Oddział Śląski z siedzibą w Katowicach umożliwia połączenie wideo za pośrednictwem komunikatora Skype.

Osoba, która chce skorzystać z usługi tłumacza zgłasza ten fakt pracownikowi Recepcji Szpitala w budynku A, B, C lub Izby Przyjęć w budynku A lub B, pielęgniarce oddziałowej lub w recepcji  Przychodni Kardiologicznej. Wskazany pracownik SCCS w Zabrzu łączy się z Polskim Związkiem Głuchych pod numerem telefonu: 32 204 89 25 lub 793 391 221 i informuje pracownika PZG o potrzebie skorzystania z usługi tłumacza języka migowego online. Następnie pracownik SCCS zaprasza osobę uprawnioną do skorzystania z usługi do wyznaczonego miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem urządzenia z kamerą.

W przypadkach nagłych, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.25-15.00 istnieje możliwość wsparcia  przez pracownika Szpitala Śląskiego Centrum Chorób Serca posługującego się językiem migowym - Panią mgr Beatę Szymaniak – Pielęgniarkę Oddziałową Bloku Operacyjnego bezpośrednio w podmiocie leczniczym.