Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Gdzie się zgłosić

Izba Przyjęć czynna jest całą dobę.

 

Przyjęcia Pacjentów planowych odbywają się w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Pacjent w ustalonym i potwierdzonym dniu przyjęcia na dany oddział zgłasza się do Izby Przyjęć w Pawilonie A+ (wejście od ul. Curie-Skłodowskiej, ul. Jagielońskiej i ul. Dąbrowskiego), gdzie odbywają się przyjęcia pacjentów skierowanych do leczenia w oddziałach:

 

I Oddział Kardiologii i Angiologii

Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej

II Oddział Kardiologii i Angiologii

Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci

Oddział Transplantacyjny z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc

Oddział Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

 

W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci w stanie zagrożenia życia oraz dzieci od 0 do 18 roku życia do Oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej oraz Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci.

 

Pozostałe przyjęcia planowe odbywają się zgodnie z kolejką pacjentów oczekujących na przyjęcie do SCCS.