Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Gdzie się zgłosić

Izba Przyjęć czynna jest od 7:00 do 20:00

Przyjęcia Pacjentów planowych odbywają się w godzinach od 8:00 do 14:00

Pacjent w ustalonym i potwierdzonym dniu przyjęcia na dany oddział zgłasza się do Izby Przyjęć:

W Pawilonie A (wejście od Dworskiej), gdzie odbywają się przyjęcia pacjentów skierowanych do leczenia w oddziałach:

 • Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM / I Oddział Kardiologii i Angiologii
 • III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM / II Oddziale Kardiologii i Angiologii
 • Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM / Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej

W Pawilonie B (wejście od ul. Jagiellońskiej), gdzie odbywają się przyjęcia pacjentów skierowanych do leczenia w oddziałach:

 • III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM / Oddział Chorób Serca i Naczyń
   
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych / Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
   
 • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM / Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
   
 • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM / Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci
   
 • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM / Oddział Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
   
 • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM / Oddział Transplantacyjny z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc
   
 • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM / Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia

W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci w stanie zagrożenia życia oraz dzieci od 16 do 18 roku życia do Oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej oraz Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci.

Pozostałe przyjęcia planowe odbywają się zgodnie z kolejką pacjentów oczekujących na przyjęcie do SCCS.