Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Postępowania o nadanie tytułu profesora

 • Prof. M. Zembala /1998/
 • Prof. J. Białkowski /2007/
 • Prof. Z. Kalarus /2008/
 • Prof. M. Gąsior /2009/
 • Prof. P. Knapik /2009/
 • Prof. A. Lekston /2011/
 • Prof. M. Szkutnik /2011/
 • Prof. B. Średniawa /2013/
 • Prof. T. Kukulski /2015/
 • Prof. M. Zakliczyński /2015/
 • Prof. E. Kucewicz-Czech /2015/