Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Inspektor Ochrony Danych

 • Inspektor Ochrony Danych
  • mgr inż. Aleksandra Szymczyk

   Zakres obowiązków:

   1. Informowanie administratora, oraz podległych mu pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
   2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych,
   3. Monitorowanie dokumentacji (procedur, polityk, instrukcji i rejestrów) w dziedzinie ochrony danych osobowych, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz prowadzenie audytów bezpieczeństwa,
   4. Zapewnienie bezpieczeństwa posiadanych i gromadzonych danych osobowych przetwarzanych manualnie i elektronicznie (przy współpracy jednostek organizacyjnych),
   5. Prowadzenie korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi i osobami fizycznymi,
   6. Prowadzenie i administrowanie rejestrem podpisów elektronicznych,
   7. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa,
   8. Współpraca z organem nadzorującym ochronę danych osobowych, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.