Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Dokumenty niezbędne przy rejestracji

Podczas przyjęcia do poradni specjalistycznej SCCS pacjent winien okazać:

  • wymagane jest skierowanie do Poradni Kardiochirurgicznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego: lekarz POZ lub inny specjalista
  • aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (np. karta ubezpieczenia zdrowotnego - dotyczy pacjentów z woj. Śląskiego; druk ZUS RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, ostatni odcinek renty lub emerytury, ostatnia wpłata do ZUS – dot. osób prowadzących działalność gospodarczą,)
  • dowód osobisty z numerem PESEL
  • NIP pracodawcy (w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy).
  • wszystkie posiadane karty wypisowe z przebytych hospitalizacji (jeśli dotyczy)
  • wyniki badań i konsultacji przeprowadzonych przez innych specjalistów np. neurologa, pulmonologa, diabetologa;
  • pełna lista aktualnie przyjmowanych leków;
  • zapis z wykonanej koronarografii, otrzymanej na płycie CD na oddziale kardiologii, w którym była ona wykonana (jeśli dotyczy).